پاورپوینت مهارت تصمیم گیری

پاورپوینت مهارت تصمیم گیری

پاورپوینت مهارت تصمیم گیری
پاورپوینت مهارت تصمیم گیری

زندگی مجموعه ای از تصمیمات مختلف است که در گستره ای از موقعیت ها و مشکلات بسیار ساده تا بسیار پیچیده اتخاذ می گردند. ما هر روز تصمیم های زیادی برای خود می گیریم که بعضی از این تصمیم ها ساده و کم اهمیت بوده و ممکن است تأثیر خیلی زیادی روی زندگی ما نداشته باشند مانند لباس پوشیدن یا غذا خوردن، اما بعضی از آنها مهم هستند و می توانند اثر خیلی زیادی روی زندگی ما بگذارند مثل انتخاب شغل یا رشته تحصیلی و …
مهارت تصمیم گیری یک امر مهم و اساسی در زندگی هر فرد است و موفقیت یا عدم موفقیت افراد ارتباط بسیار زیادی با تصمیم گیری های صحیح آنها دارد.

 

» فهرست مطالب:

  • مقدمه
  • مهارت تصمیم گیری
  • مراحل مهارت تصمیم گیری
  • تصمیم گیری فردی
  • تصمیم گیری گروهی
  • منابع

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.