پاورپوینت معماری چین

پاورپوینت معماری چین

پاورپوینت معماری چین
پاورپوینت معماری چین

مهمترین آثار معماری چین دیوار چین است که تا به امروز پا برجاست. این دیوار از شمال شرق چین به سمت شمال غرب امتداد دارد که طول آن ۶۴۰۰ کیلومتر و ارتفاع دیوار ۷ الی 7/5 متر است، عرض دیوار هم حدوداً 7/5 متر است، به فاصله هر چند ده متر برج های دیده بانی در دیوار بزرگ تعبیه گردیده‌ است. دیوار دارای چهار دروازه بزرگ است، مصالح این دیوار از آجر و سنگ است …

 

» فهرست مطالب:

 • معماری چین
 • خصوصیات معماری چین
 • سبک های معماری چین
 • خانه های چینی در معماری چین
 • شباهت نحوه ساختمان سازی امروزی با گذشته در چین
 • قصرها و کاخ‌ها در معماری چین
 • معابد چینی
  • معابد بودایی
  • معابد کنفوسیوسی
 • پاگودا
 • دیوار چین
 • منابع 

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.