پاورپوینت مدیریت تعارض

پاورپوینت مدیریت تعارض

پاورپوینت مدیریت تعارض
پاورپوینت مدیریت تعارض

تعارض در سازمان اجتناب ناپذیر و لزوما برای سازمان غیر ضروری نیست تعارض می تواند خلاقیت را بیشتر و نو آوری و تغییر را ترویج دهد و یا ممکن است باعث اتلاف و تحلیل انرژی و منابع سازمان شود برای مدیریت صحیح تعارض بایستی مدیران آن را به عنوان نیروی دائمی بشناسند وبا برخورد سازنده و صحیح در جهت پویائی سازمان ، آن را مدیریت نمایند. بنابراین توانائی هدایت و کنترل‌ پدیده‌ تعارض‌ در سازمان ها از مهمترین‌ مهارت های‌ مدیران‌ است‌ که‌ مدیران‌ امروز نیازمند آن‌ هستند.

 

» فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • تعارض و تضاد 
 • دیدگاه های مختلف در تبیین جایگاه تعارض در سازمان
  • دیدگاه نظریه‎پردازان کلاسیک مدیریت
  • دیدگاه مکتب روابط انسانی
  • دیدگاه تعامل گرایان
 • تقسیم بندی تعارضات سازمانی
 • ارزیابی منشأ تعارضات سازمانی
  • اختلاف‌های شخصی
  • اختلاف‌های ساختاری
  •  اختلاف‌های ارتباطی
 • تعارض سازنده در برابر تعارض مخرب
 • مراحل‌ تعارض
 • دلایل اصلی ایجاد تعارض و تضاد
 • اثر تعارض در سازمان
 • مدیریت تعارض
 • منابع

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.