پاورپوینت عایق حرارتی در ساختمان

پاورپوینت عایق حرارتی در ساختمان

پاورپوینت عایق حرارتی در ساختمان
پاورپوینت عایق حرارتی در ساختمان

عایق حرارتی به منظور جلوگیری از ورود و خروج سرما و گرما ما بین فضاهای داخلی و بیرونی ساختمان و در نهایت کاهش مصرف انرژی استفاده می شود که بدین منظور بایستی دیواره های خارجی سازه با عایق حرارتی پوشانده شوند …

 

» فهرست مطالب:

 • عایق حرارتی
 • راهکارهای گوناگون عایق کاری حرارتی
 • باز شوها
 • سایه بان
 • میعان و اثرات و خطرات آن
 • پیامدهای میعان در مواد و مصالح ساختمانی
 • روش های اجرایی عایق کاری حرارتی دیوار
 • عایق کاری حرارتی دیوار از داخل
 • عایق کاری حرارتی دیوار از خارج
 • دیوارهای عایق حرارتی همگن
 • دیوار پیش ساخته صنعتی یا ساندویچ پنل
 • دیوار با بلوک های مجوف سفالی عایق دار
 • دیوار دو لایه
 • دیوار دولایه با مصالح بنایی و لایه ی میانی
 • دیوار دو لایه از مصالح بنایی با لایه ی میانی هوا و عایق حرارتی
 • روش های متداول جهت عایق کاری حرارتی سقف شیب دار
 • عایق کاری حرارتی بام تخت، با تیرچه و بلوک های پلی استایرن
 • عایق کاری حرارتی سقف شیب دار و روی سازه ی سقف با پشم معدنی
 • عایق کاری سقف شیب دار با عایق حرارتی در میان تیرچه های سازه ی سقف
 • عایق کاری روی سقف کاذب تخت در سقف شیب دار
 • عایق کاری حرارتی سقف زیر عایق رطوبتی
 • عایق کاری حرارتی روی عایق رطوبتی بام یا روش بام وارونه
 • روش های اجرایی عایق کاری حرارتی کف
 • عایق کاری حرارتی کف از داخل
 • عایق کاری حرارتی کف از خارج
 • روش های اجرایی عایق کاری حرارتی بازشوها
 • عایق کاری بخش های شفاف
 • مزایای شیشه های دو جداره
 • عایق کاری حرارتی قاب ها
 • عایق کاری حرارتی بازشوهای غیر شفاف
 • منابع

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.