پاورپوینت حکومت قاجار

پاورپوینت حکومت قاجار

پاورپوینت حکومت قاجار
پاورپوینت حکومت قاجار

آقا محمد خان فرزند محمد حسن خان قاجار است که در سال 1155 هجری قمری در اشرف مازندران متولد شد. پدر وی فتحعلی خان بود که از سرداران سپاه تهماسب دوم صفوی بود و در گرگان حکومت می کرد. او پس از انقراض صوفیه و حمله افاغنه، داعیه حکومت داشت که …

 

» فهرست مطالب:

  • مقدمه
  • تصرف شیراز
  • فاجعه تاریخی کرمان
  • تاجگذاری
  • حمله به تفلیس
  • نخستین لشکرکشی به قفقاز
  • لشکرکشی دوم به قفقاز
  • آقامحمدخان در راه آذربایجان
  • درگذشت آقا محمدخان قاجار
  • منابع

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.