پاورپوینت تعارض و اثر بخشی سازمان

پاورپوینت تعارض و اثر بخشی سازمان

پاورپوینت تعارض و اثر بخشی سازمان
پاورپوینت تعارض و اثر بخشی سازمان

ما مطرح می کنیم که تعارض، بخش ناگزیری از حیات سازمانی است که هم از ویژگی ها ساختاری و هم از شخصیت های ناسازگار نشأت می گیرد. سازمان ها از منابع کمیاب، کارکنانی با منافع و دورنماهای متنوع، و سایر ویژگی هایی که تعارض را به یک واقعیت دائمی تبدیل می کند برخوردار هستند.

  • تعارض رفتاری است که به وسیله برخی از اعضای سازمان در جهت مخالفت با دیگر اعضاء صورت می گیرد.
  • تعارض فرآیندی است که موقعی به وجود می آید که یک طرف چنین درک می کند که طرف مقابل در پی مقابله با اوست یا آنکه می خواهد مانع رسیدن وی به هدف مورد نظرش بشود.
  • تعارض وقتی شکل می گیرد که فعالیت های ناسازگار رخ دهند.
  • تعارض به وسیله طرفین درگیر آن درک می شود زیرا تعارض یک موضوع ادراکی است.
  • برای ایجاد تعارض دو نفر با تعداد بیشتری وجود دارند که منافع ناهمسو و ناسازگار دارند.
  • منابع (خواه پول، ارتقاء، وجهه، قدرت یا هر چیزی دیگری) نامحدود نیستند و کمیاب بودن آن ها، رفتارهای سد کننده، برای دیگران را تشویق می کند.

فایل حاوی 38 اسلاید می باشد و مناسب جهت ارائه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته حسابداری می باشد، فایل مورد نظر با دقت بسیار بالایی به منظور ارائه تنظیم شده است، دارای افکت گذاری ساده به منظور ارائه مناسب در کلاس درس می باشد.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.