پاورپوینت اندیشه اسلامی 1

پاورپوینت اندیشه اسلامی 1

پاورپوینت اندیشه اسلامی 1
پاورپوینت اندیشه اسلامی 1

 • در تاریخ فلسفه، خودشناسی، از نظریات اساسی سقراط بوده است.
 • امیر مومنان علی (ع) می فرمایند: کسی که به خود شناسی دست یابد، به بزرگترین سعادت و کامیابی رسیده است.
 • ایمانوئل کانت می گوید: انسان قبل از هر چیزی باید به ارزیابی و شناخت دقیق توانایی خود بپردازد.

 

» فهرست مطالب:

 • بخش یکم ( انسان و ایمان)
 • فصل اول . انسان
  • الف) خود شناسی
  • ب) حقیقت انسان
 • فصل دوم ( ایمان )
  • الف ) معنای ایمان
  • ب) متعلقات ایمان
  • ج) درجات ایمان

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.