پاورپوینت اقلیم گرم و خشک

پاورپوینت اقلیم گرم و خشک

پاورپوینت اقلیم گرم و خشک
پاورپوینت اقلیم گرم و خشک

قسمت اعظم از سرزمین ایران یا به عبارت دیگر بیش از دو سوم از وسعت خاک کشور که فلات مرکزی ایران را تشکیل می دهد از سوی شمال به کوهپایه ای جنوبی البرز و از سوی غرب به کوهپایه های شرقی زاگرس می رسد و در جنوب به کناره ها منتهی شده و در شرق بخش وسیعی از سرزمین های شرقی ایران را در بر می گیرد. اقلیم این ناحیه که شامل کلیه سرزمین های داخل فلات اعم از چاله ها و دشت می باشد خشک و بیابانی است …

 

» فهرست مطالب:

 • خصوصیات اقلیم گرم و خشک
 • ویژگی های معماری منطقه گرم و خشک
  • حیاط
  • گذر
  • ایوان
  • بام گنبدی
  • بادگیر
 • عوامل اقلیمی و نحوه تاثیر آن بر ساختمان
 • تأثیر تابش آفتاب بر ساختمان و محیط اطراف
 • تأثیر تابش آفتاب در گرمای داخلی ساختمان
  • تابش آفتاب بر بام
  • تابش آفتاب بر پنجره
 • تأثیر رطوبت بر ساختمان
 • تاثیر باد بر ساختمان
 • منابع

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.