پاورپوینت اخلاق در کسب و کار

پاورپوینت اخلاق در کسب و کار

پاورپوینت اخلاق در کسب و کار
پاورپوینت اخلاق در کسب و کار

توکل بر خدا و واگذاری کارها به او از آداب باارزشی است که نقش مهمی در آرامش انسان و بردباری او دارد. در مورد «توکل» آیات فراوانی هست. از جمله در سوره ابراهیم از زبان پیامبران الهی می فرماید: ما لَنا أَلاّ نَتَوَکلَ عَلَی اللّهِ وَ قَدْ هَدانا سُبُلَنا وَ لَنَصْبِرَنَّ عَلی ما آذَیتُمُونا وَ عَلَی اللّهِ فَلْیتَوَکلِ الْمُتَوَکلُونَ. (ابراهیم: 12)

چرا بر خدا توکل نکنیم و حال آنکه ما را به راه هایمان رهبری کرده است؟ و البته ما بر آزاری که به ما رساندید، شکیبایی خواهیم کرد و توکل کنندگان باید تنها بر خدا توکل کنند.

 

» فهرست مطالب:

 • شناخت حلال و حرام
 • رابطه ایمان و عمل صالح
 • نیت در کار
 • آغاز کارها به نام خدا
 • اهمیت دادن به نماز
 • درخواست از خدا
 • توکل بر خدا
 • توسل به وسیله ها
 • صبر و شکیبایی
 • توجه به کیفیت کار
 • امانتداری
 • منابع

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.