پاورپوینت اخلاق حرفه ای

پاورپوینت اخلاق حرفه ای

پاورپوینت اخلاق حرفه ای
پاورپوینت اخلاق حرفه ای

تعریف اخلاق حرفه ای

 • مسئولیت های اخلاقی سازمان و بنگاه در قبال محیط داخلی و خارجی و براصل حق مردم
 • اخلاق حرفه ای رفتار ارتباطی سازمان براساس حقوق، تعهدات و وظایف

 

» فهرست مطالب:

 • تعریف اخلاق حرفه ای
 • سطوح اخلاقی
 • اخلاق از نظر جامعه شناسی
 • ویژگیهای اخلاق حرفه ای
 • ویژگی های افراد دارای اخلاق حرفه ای
 • شرایط کارآمدی منشور اخلاقی
 • ویژگی های منشور اخلاقی
 • منشور اخلاقی امام علی(ع) برای کارمندان و کارگزاران
 • تدوین منشور اخلاقی سازمان در ارتباط با مردم
 • اهداف و اصول راهبردی اخلاق در حرفه ای
 • موانع ترویج اخلاق در سازمان
 • وظایف اخلاقی هیات مدیره
 • تدوین استاندارد اخلاق در کسب و کار
 • نقش علم اخلاق حرفه ای
 • عوامل رشد و توسعه اخلاق حرفه ای
 • موانع مواجهه با معضلات اخلاقی
 • فرایند تشخیص مسئله
 • نحوه برخورد با بلاتکلیفی اخلاقی
 • حل بلاتکلیفی در تعارضات اخلاقی
 • مفاد مهم آیین نامه های اخلاقی
 • نگاهی گذرا به اخلاق حرفه ای
 • عدم رعایت اصول اخلاق حرفه ای
 • اعتماد و اخلاق حرفه ای
 • توصیه های اخلاقی درارتباط با بیمار

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.