پاورپوینت آنزیم

پاورپوینت آنزیم

پاورپوینت آنزیم
پاورپوینت آنزیم

غذاهای انسان متشکل از پروتئین ها، کربوهیدرات ها، لیپیدها، ویتامین ها، املاح و آب هستند که به نسبت های گوناگون در مواد خوراکی وجود دارند. غذاها در طی مراحل مختلف گوارش تبدیل به مواد غذایی مانند اسیدهای آمینه، مونوساکاریدها، اسیدهای چرب، الکل ها، ویتامین ها، نمک ها، یون ها و آب می‌گردند که این گوارش تحت تاثیر آنزیم های مختلف بخش های مختلف دستگاه گوارش انجام می‌شود. مواد غذایی حاصل از هضم غذاها می‌توانند از غشای سلولی بگذرند و به درون سلول راه یابند و بدین وسیله می‌توانند انجام واکنش های متابولیسم سلولی را میسر ساخته و نیاز سلول به ماده و انرژی را تامین کنند.

 

» فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • آنزیم
 • نامگذاری آنزیم ها
 • تاریخچه
 • ساختار آنزیم ها
 • انواع آنزیم ها
 • طرز کار آنزیم ها
 • عمل اختصاصی آنزیم ها
 • مراحل گوارش غذا 
 • گوارش دهانی 
 • گوارش معدی 
 • نتیجه گوارش دهانی و معدی 
 • گوارش غذا در دوازدهه روده کوچک 
 • گوارش در روده کوچک 
 • گوارش در روده بزرگ 

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.