پاورپوینت آناتومی قلب انسان

پاورپوینت آناتومی قلب انسان

پاورپوینت آناتومی قلب انسان
پاورپوینت آناتومی قلب انسان

قلب از چهار حفره تشکیل شده است: 

دو حفره سمت راست (دهلیز و بطن راست) و دو حفره در سمت چپ (دهلیز و بطن چپ) قرار دارند. این چهار حفره به شکل دو پمپ مجاور هم عمل می کنند که هریک از آنها خون را به یک سیستم کاملاً متفاوت گردش خون ارسال می کنند.

قلب راست و چپ قلب توسط یک دیواره از یکدیگر جدا شده که مانع از حرکت جریان خون از یک سمت قلب به سمت دیگر می گردد پس خون دو سمت قلب هیچ ارتباطی با هم ندارند. سمت راست قلب، خون وریدی بدون اکسیژن را به دستگاه گردش خون ریوی می فرستد که خون بدون اکسیژن در بافت ریه از اکسیژنی که ما تنفس می کنیم، غنی می شود. سمت چپ قلب، خون حاوی اکسیژن و مواد غذایی را به تمام قسمت های بدن جهت مصرف می فرستد.

 

» فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • قلب
 • لایه‌های قلب
  • پریکارد 
  • اپی کارد
  • میوکارد
  • آندوکارد 
 • حفره های قلب
  • دهلیز
  • بطن
 • دریچه‌ های قلب
  • دریچه دولختی
  • دریچه سه لختی
  • دریچه سینی آئورتی
  • دریچه سینی ششی
 • عروق قلب
 • عروق کرنر
 • ویژگی های عضله قلب
 • پتانسیل عمل
 • مراحل پتانسیل عمل قلب

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.