پاورپوینت آمادگی جسمانی در والیبال

پاورپوینت آمادگی جسمانی در والیبال

پاورپوینت آمادگی جسمانی در والیبال
پاورپوینت آمادگی جسمانی در والیبال

در ورزش مفهوم تناسب اندام اساسا به توانایی های جسمانی بر می گردد و سطح تناسب و آمادگی جسمانی شما نشان دهنده میزان استقامت و  سرعت تان است و اینکه چقدر قادر به تحمل فشار های جسمانی هستید. می توانید تشخیص دهید که سطح تناسب اندام تان خوب است یا بد!؟
با چه سرعتی بعد از دو سرعت از نفس می‌افتید!؟
چه مدت می توانید بدون احساس درد در عضلات تحت فشار بمانید!؟
این که چقدر پرش‌ها و پرتاب هایتان قدرتی و بدنتان انعطاف پذیر است؟

 

» فهرست مطالب:

 • تناسب اندام
 • توانایی های مرتبط با تناسب اندام
 • استقامت
 • چگونه می توانید تمرین استقامتی را انجام دهید؟
 • قدرت
 • چگونه می توانید تمرین قدرتی را انجام دهید؟
 • سرعت
 • چگونه می توانید تمرین سرعت را انجام دهید؟
 • انعطاف پذیری
  • کشش عضلات گردن
  • کشش شانه‌ها، پشت و عضلات بازو
  • کشش سینه،پشت و کتف
  • کشش قسمت پایین کمر
  • کشش عضلات پشت زانو
  • کشش ماهیچه سرینی
  • کشش ماهیچه چهار سر
 • منابع

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.