پاورپوینت آسیب های ورزشی

پاورپوینت آسیب های ورزشی

پاورپوینت آسیب های ورزشی
پاورپوینت آسیب های ورزشی

آسیب های ورزشی و پیشگیری از آن از مقولات مهم طب ورزش می باشد.آسیب های ورزشی خوشبختانه اغلب به طور موثر درمان می شوند و اغلب افرادی که دچار صدمه دیدگی ورزشی می شوند به نحو رضایت بخشی دوباره به ورزش باز می گردند. از سویی بسیاری از صدمات ورزشی و عوارض ناشی از آن را می توان پیشگیری نمود.

 

» فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • عوامل داخلی موثر بر آسیب های ورزشی
 • عوامل خارجی موثر بر آسیب های ورزشی
 • روش های مهم در پیشگیری از بروز آسیب های ورزشی
 • آسیب های ورزشی حاد
 • علائم و نشانه های آسیب های ورزشی حاد
 • آسیب های ورزشی مزمن
 • علایم و  نشانه های آسیب های ورزشی مزمن
 • انواع شایع آسیب های ورزشی
 • تیر کشیدن پهلو
 • کشیدگی و پارگی های عضلات و رباطها
 • آسیب های زانو
 • درد ساق 
 • آسیب های تاندون آشیل
 • شکستگی ها
 • در رفتگی ها
 • کبودی
 • پیچ خوردگی مفصل
 • برخورد درمانی با آسیب های ورزشی
 • منابع

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.