مقاله مدلسازی نرخ انتقال حرارت در سیستم‌های اتوکلاو

مقاله مدلسازی نرخ انتقال حرارت در سیستم‌های اتوکلاو

مقاله مدلسازی نرخ انتقال حرارت در سیستم‌های اتوکلاو
مقاله مدلسازی نرخ انتقال حرارت در سیستم‌های اتوکلاو

تعیین نرخ انتقال حرارت در سیستم های اتوکلاوی گامی در جهت توسعه کاربرد این روش در سنتز مواد نانوساختار است. در این کار تحقیقاتی مدلسازی سیستم اتوکلاو استوانه ای با ساختار دو جداره فولاد ضد زنگ و تفلون انجام شده است. با توجه به اهمیت زمان گذرا در سنتر مواد حساس و استراتژیک، در مدلسازی انجام شده سعی شده است زمان لازم برای رسیدن به حالت پایا محاسبه شود که برای تایید نتایج حاصل از داده های تجربی استفاده شده است که نتایج حاصل بیانگر تطابق نسبتا مناسب بین نتایج تجربی و مدلسازی است. همچنین توزیع دما در جداره اتوکلاو با استفاده از مدلسازی صورت گرفته در دو دمای مختلف ارایه شده است.

کلمات کلیدی: اتوکلاو – انتقال حرارت – مدلسازی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.