مقاله سبک شناسی کشف المحجوب

مقاله سبک شناسی کشف المحجوب

مقاله سبک شناسی کشف المحجوب
مقاله سبک شناسی کشف المحجوب

این مقاله تلاشی است در جهت بررسی سبک کتاب کشف المعجوب نوشته ی ابوالحسن علی بن عثمان جلابی هجویری که در سه سطح نحوی، واژگانی و بلاغی است.
تلاش شده تا با توجه به جملات و لغات و اصطلاحات ویژگی بارزی را پیدا کرد که از آن برای یافتن سبک کتاب بهره برد و یا در هر یک از سطوح بدین شکل کار شده است و در نهایت به نتیجه ای رسیدم که می توان گفت سبک این کتاب کمی با نثرهای هم دوره اش متفاوت است و البته هنوز هم فضایی برای بررسی باقی است.

کلید واژه: سبک شناسی، کشف المحجوب، جلابی هجویری

توضیحات بیشتر + دریافت
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0