مقاله بررسی نقش مواد مخدر در اقتصاد دولتی و تشدید پولشویی

مقاله بررسی نقش مواد مخدر در اقتصاد دولتی و تشدید پولشویی

مقاله بررسی نقش مواد مخدر در اقتصاد دولتی و تشدید پولشویی
مقاله بررسی نقش مواد مخدر در اقتصاد دولتی و تشدید پولشویی

نتیجه تجارت سیاه مواد مخدر، پول کثیف است، ثروت انبوهی که چشم قاچاقچیان را کور کرده است. آنان برای سرپوش نهادن بر عواید حاصل از جرایم مربوط به مواد مخدر به سمت تطهیر پول های کثیف می روند اما تبعات این پولشویی 80 هزار میلیارد تومانی اقتصاد و جامعه را گرفتار می کند. مافیای مواد مخدر با اتاق های فکر دقیق همواره برنامه های استراتژیک برای تولید، توزیع و انتقال مواد مخدر دارند. به دلیل همسایگی ایران با افغانستان به عنوان بزرگترین تولیدکننده مواد مخدر در دنیا و به عنوان بهترین مسیر تزانزیت مواد مخدر به کشورهای اروپایی، کشورمان گلوگاه این تجارت سیاه شده است. سود اغواکننده حاصل از خرید و فروش مواد مخدر موجب شده تا این مساله خود به یک قاچاق خطرناک تبدیل شود و پول های کثیف آن سیستم پولی و بانکی را آلوده کند و پیامدهای آن علاوه بر تاثیرگذاری بر اقتصاد، آثار زیانبار فرهنگی و اجتماعی متعدد داشته باشد. در این مقاله سعی شده با بررسی دقیق میزان تاثیر این قاچاق بر فروپاشی اقتصاد دولتی و تشدید پولشویی، آثار زیان بار آن بیان شود. ایران به تنهایی بیش از 75 درصد کشفیات تریاک و نزدیک به 30 درصد کشفیات جهانی هروئین و مرفین را به خود اختصاص داده است همچنین جمهوری اسلامی ایران سه هزار و 890 شهید و 12 هزار مجروح و جانباز در حوزه مقابله و مبارزه با مواد مخدر دارد.

کلمات کلیدی: مواد مخدر، پولشویی، اقتصاد دولتی، ترک اعتیاد، پیشگیری مواد مخدر

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.