مقاله بررسی عملکرد لرزه ای اتصالات در قاب های خمشی بتن مسلح تقویت شده بوسیله ورق های کامپوزیتی CFRP

مقاله بررسی عملکرد لرزه ای اتصالات در قاب های خمشی بتن مسلح تقویت شده بوسیله ورق های کامپوزیتی CFRP

مقاله بررسی عملکرد لرزه ای اتصالات در قاب های خمشی بتن مسلح تقویت شده بوسیله ورق های کامپوزیتی CFRP
مقاله بررسی عملکرد لرزه ای اتصالات در قاب های خمشی بتن مسلح تقویت شده بوسیله ورق های کامپوزیتی CFRP

در سال های اخیر استفاده از مواد کامپوزیتی FRP منظور تقویت ساختمان ها مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله عملکرد لرزه ای اتصالات در قاب های بتنی که بوسیله لایه های FRP تقویت شده اند بررسی شده است. بدین منظور جان یک اتصال تقویت شده بوسیله لایه هایFRP توسط نرم افزار المان محدود ABAQUS مدل گردید.
نتایج نشان دادند که محل تشکیل مفصل پلاستیک و شروع تسلیم شدگی آرماتورها پس از تقویت از بر ستون به سمت داخل تیر انتقال یافته که این امر می تواند تامین کننده اصل “تیر ضعیف-ستون قوی” باشد. همچنین شیب اولیه، سختی و ماکزیمم لنگر قابل تحمل در اتصالات افزایش قابل ملاحظه ای می یابد.

کلمات کلیدی: عملکرد لرزه ای، اتصالات بتنی، مفصل پلاستیک، FRP، ABAQUS

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.