مقاله انواع روش های تکمیل چاه – مروری بر روش های تکمیل

مقاله انواع روش های تکمیل چاه – مروری بر روش های تکمیل

مقاله انواع روش های تکمیل چاه - مروری بر روش های تکمیل
مقاله انواع روش های تکمیل چاه – مروری بر روش های تکمیل

روش های تکمیل چاه در صنعت نفت و گاز بسیار متفاوتند و به ایده و روش کار افراد مختلف بستگی دارند. برنامه تکمیل هر چاه، پیش از آغاز عملیات حفاری آن شروع شده و تا فرا رسیدن مرحله تکمیل و حتی پس از آن یعنی تا زمان در مدار تولید قرار گرفتن چاه ادامه می یابد. یک برنامه تکمیل باید به گونه ای اجرا شود که با حداقل هزینه، بیشترین تولید را برای مدت طولانی ممکن سازد؛ پس در نوشتن یک برنامه تکمیل چاه دو نکته اساسی باید مد نظر قرار گیرد:

  1. تولید مؤثر و بهینه سیالات سازند
  2. صرفه جویی در هزینه ها و عملیات تعمیر چاه با آینده نگری در برنامه ریزی ها

 

– نکاتی که هنگام طراحی برنامه تکمیل باید در نظر گرفته شوند عبارتند از:

  • الف) در چاه هایی که احتمال تولید آب نمک اضافی به همراه نفت وجود دارد، باید لوله های جداری و مغزی با اندازه بزرگتر را به کار برد.
  • ب) در چاه هایی که به شکست سازند توسط حجم زیادی از سیال نیاز باشد، باید لوله های جداری یا مغزی در ابعاد کوچک تر را استفاده کرد.

 

– انواع روش های تکمیل چاه عبارتند از:

  • الف) تکمیل حفره باز
  • ب) تکمیل لوله پوش (جداری آستری)
  • ج) تکمیل با رشته های تکمیلی پیشرفته

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.