مقاله اثر جداگرهای پایه ای الاستومریک بر رفتار مدل های سه بعدی سازه ای فولادی با سیستم مهاربندی هم محور

مقاله اثر جداگرهای پایه ای الاستومریک بر رفتار مدل های سه بعدی سازه ای فولادی با سیستم مهاربندی هم محور

مقاله اثر جداگرهای پایه ای الاستومریک بر رفتار مدل های سه بعدی سازه ای فولادی با سیستم مهاربندی هم محور
مقاله اثر جداگرهای پایه ای الاستومریک بر رفتار مدل های سه بعدی سازه ای فولادی با سیستم مهاربندی هم محور

به طور کلی برای مقابله با نیروی زلزله دو روش وجود دارد روش اول افزایش ظرفیت لرزه ای سازه مانند استفاده از سیستم های مقاوم جانبی نظیر قاب های خمشی، دیوارهای برشی، بادبندها و … می باشد و روش دوم کاهش نیاز لرزه ای سازه با استفاده از جداگرهای لرزه ای پایه (Base Isolation) است.
در این مقاله اثر جداگرهای الاستومریک با میراگرهای سربی بررفتار سازه های فولادی با سیستم مهاربندی هم محور موردبررسی قرار گرفته است برای این منظور سازه هایی با تعداد طبقات ۳ و ۶ و ۱۰ برای دو حالت ثابت و پایه جداسازی شده همراه با سختی های متفاوت جداگرها ، در نرم افزار SAP2000 مدلسازی شده و تحت تحلیل دینامیکی طیفی با فرض طیف آیین نامه UBS براساس (CVD , CAD) قرار گرفته اند. نتایج این تحلیل ها که شامل زمان تناوب، ضریب شرکت جرم مدی، برش طبقات و برش پایه می باشد مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی: سازه، جداسازی پایه، جداگر الاستومریک، میراگر سربی، تحلیل دینامیکی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.