قوانین مهم هنگام رانندگی

قوانین مهم هنگام رانندگی


قوانین مهم هنگام رانندگی

 

قوانین مهم هنگام رانندگی

قانون در یک قالب تدوین شده است تا با پیروی کردن از این مسئولیت ها جامعه ای با کیفیت خوب داشته باشیم. هر اقدام اجتماعی مانند رانندگی دارای قوانینی است که سبب ایجاد و حفظ نظم و امنیت اجتماعی می شود.

پس فرد تنها زمانی می تواند رانندگی کند که از این دستورالعمل ها و قوانین رانندگی آگاهی های لازم را داشته باشد. قوانین های راهنمایی و رانندگی در یک کتاب به نام آیین نامه ذکر شده است که هر فرد قبل از گرفتن گواهینامه می بایست این کتاب را بخواند.

قوانین راهنمایی و رانندگی مجموعه ای ضوابط و دستورالعمل های رانندگان است که پیروی کردن از آن ها سبب بهبود رانندگی و ایمنی ترافیک می شود. این قوانین تمامی جنبه های استفاده از خودرو را در بر می گیرد مانند: رانندگی ایمن، فرهنگ رانندگی کردن، سرعت، سبقت، تخلف های رانندگی،توقف و گردش و..

هر فرد قبل از آغاز رانندگی موظف است این قوانین را در آزمون های رانندگی قبول شود و با گرفتن گواهینامه خود شروع به رانندگی در جاده کند.

درچه صورت گواهینامه از لحاظ قانونی باطل است؟

براساس قوانین رانندگی در تمامی جهان افراد فقط با داشتن گواهینماه می توانند از خودرو استفاده کنند. پس اگر فرد گواهینامه نداشته باشد و یا جواز رانندگی اش باطل شده باشد نمی تواند رانندگی کند.

پلیس راهنمایی و رانندگی به منظور ترغیب افراد به رعایت کردن نکات ایمنی و رانندگی روشی را به اسم نمره منفی را در نظر گرفته است که بستگی به تخلف راننده در زمان رانندگی دارد.

هر وقت که تخلفی رخ بدهد که سبب ایجاد حادثه ای شده باشد یک نمره منفی برای راننده در نظر گرفته می شود. تخلف های حادثه آفرین به آن دسته از قوانین اشتباهی گفته می شود که مستقیما باعث ایجاد حوادثی مرگ بار شود. چند نمونه از این حوادث مرگ بار عبارت اند از:سبقت غیر مجاز، رعایت نکردن حق تقدم، عبور از پیاده رو، انجام حرکات نمایشی مانند تک چرخ زدن با موتور،عبور کردن از چراغ راهنمایی و رانندگی انجام دادن این تخلف ها سبب گرفتن نمره منفی برای راننده و نزدیکی به باطل شدن گواهینامه می باشد.

تخلف های سبک مثل: بوق های گوش خراب و دودی کردن شیشه های خودو دارای گرفتن جریمه برای راننده می شوند اما نمره منفی به راننده تعلق نمی گیرد.

مراحل نمرات منفی رانندگان

طبق قوانین راهنمایی و رانندگی نمرات منفی طی سه مرحله به راننده داده می شوند که در مرحله آخر گواهینامه راننده باطل می شود.

مرحله اول: اگر نمرات منفی جمع شان به 30 برسد گواهینامه راننده برای مدت 3 ماه توقیف می شود و اگر راننده باز هم تخلف کند نمرات منفی او در مرحله دوم به 25 برسد گواهینامه اش به مدت 6ماه توقیف می شود. درصورتی که راننده باز هم به انجام تخلف ادامه دهد امتیازش در مرحله سوم به 20 برسد گواهینامه اش باطل می شود و دیگر راننده نمی تواند رانندگی کند و تا مدت یک سال نمی توان اقدام به گرفتن گواهینامه کند. به طور واضح راننده متخلف تا مدت یک سال نمی تواند پشت فرمان خودرو بنشیند.

قوانین رانندگی در تمامی کشور ها به یک صورت است اما بستگی به آداب و فرهنگ هرکشور می تواند طیق مصوبات خودش قوانینی اضافه کند. این قوانین تمامی جنبه ها را در بر می گیرد مانند:سبقت گیری ، سرعت گیری، حق تقدم،کمربندو… و دارای جریمه می باشند و تمامی این قوانین در کتابی به نام آیین نامه آموزش راننگی جمع شده اند.

زمانی که می خواهید خودرو خریداری کنید ابتدا باید گواهینامه داشته باشید و باید به آموزشگاه های رانندگی برای یادگیری این قوانین به صورت عملی و تئوری آموزش ببینید و بعد با آزمون دادن صلاحیت فرد برای گرفتن و میزان آگاهی او از قوانین رانندگی سنجیده می شود اگر قبول شدید گواهینامه برای شما صادر می شود. تمامی افراد فقط با داشتن گواهینامه می توانند خودرو خود را به خیابان ها بیاورند. آگاهی و رعایت کردن این قوانین سبب کاهش یافتن حوادث و سوانح رانندگی ، بهبود یافتن وضعیت ترایک . سلامت شهروندان می شود.

مهم ترین قوانین رانندگی

مسیرهای برون شهری و غیر مسکونی:

برای کاهش یافتن تردد و ترافیک حداکثر سرعت مجاز زمان رانندگی در مسیرهای غیرمسکونی و برو نشهری بیشتر از مسیرهای شهری می باشد، این سرعت برای خودرو های سنگین و سبک متفاوت است.

قوانین آزاد راه ها

حداقل سرعت در آزاد راه ها 70 کیلومتر بر ساعت است که مربوط به تمامی خودرو ها می باشد و وسیله های نقلیه تنها می توانند از لاین سمت راست حرکت کند. رانندگان خودروهای وانت بار و سواری تا 120 کیلومتر برساعت و رانندگان تریلی، کامیون ، کامیونت و اتوبوس تا 110 کیلومتر برساعت مجاز به رانندگی هستند.

قوانین بزرگ راه ها

در بزرگ راه هایی که خطوط رفت و آمد جدا از هم هستند حداکثر سرعت مروبط به سواری ها و وانت بار ها 110 کیلومتر بر ساعت است و حداکثر سرعت برای اتوبوس ها ، مینی بوس ها ، تریلی و.. 100 کیلومتر بر ساعت است.

قوانین جاده اصلی:

تمامی خودرو ها در جاده های اصلی در طول روز می توانند حداکثر 95 کیلومتر بر ساعت سرعت داشته باشند اما در شب به 85 کیلومتر بر ساعت کاهش می یابد.

قوانین جاده فرعی

در جاده های فرعی حداکثر سرعت برای تمامی خودرو ها در شب 75 کیلومتر برساعت و در روز 85 کیلومتر بر ساعت است.

کنترل سرعت در مناطق مسکونی و شهر

معابر شهری و مسکونی مملو از خودرو های سواری ، دوچرخه ها ، اتوبوس و موتور حتی عابران بی احتیاطی و قانون شکن است. به همین دلیل احتیاط کردن در رانندگی و حفظ سرعت مجاز از حوادث مرگ بار جلوگیری می کند.

معابر شریانی درجه اول

شامل آزاد راه ها و بزرگ راه های شهری می شوند. در آیین نامه قوانین رانندگی حداقل و حداکثر سرعت مجاز در آزاد راه ها 70 و 125 کیلومتر بر ساعت است و حداکثر رانندگی در بزرگ راه ها 100 کیلومتر بر ساعت است.

معابر شریانی درجه دوم

شامل خیابان های اصلی و فرعی می باشد. قوانین رانندگی در خیابان های اصلی و فرعی 60 کیلومتر و 50 کیلومتر برساعت است.

در چه مواقعی سبقت ممنوع است؟

 • در نقاطی که علائم ویژه مربوط به سبقت نصب شده باشد
 • در سرپیجا های تند و سربالایی که دید راننده کم است
 • زمانی که دید و روشنایی راننده کم باشد
 • زمانی که خودرو در فاصله ای نزدیک و غیر ایمن از روبه به حرکت کند
 • از 100 متر مانده به تونل ها و پل ها تا آخر آن ها
 • برای کامیون و اتوبوس ها در معابر شهری

در چه زمانی باید توقف کرد؟

 • زمانی که با خودروی امداد و آژیر دار روبه رو شدید
 • قبل از رسیدن به گذرگاه عابران پیاده
 • قبل از وارد شدن به تقاطعی که علائم رانندگی و پلیس نباشد
 • در تقاطع های هم سطح ریل های شهری و راه آهن

در چه زمانی نباید توقف کرد؟

 • داخل تقاطع ها
 • بر روی پل ها، داخل تونل ها و معابر در ارتفاع
 • اول و آخر پیچ ها
 • در خیابان هایی که پیاده رو قابل عبور نیست
 • در ایستگاه های خودروهای عمومی
 • در محل هایی که پارکومتر، کارت پارک و مانند آن ها وجود داشته باشد
 • در فاصله 15متری میدان ها ،پلیس ها ،شیرهای آب در راه ها ،تقاطع راه آن ها، اطراف چراغ های رانندگی
 • در معابر های در حال تعمیر، تعویض روغن خودرو شست وشو

 

قوانین مهم هنگام رانندگی

 

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.