فهرست تجمیعی راه و باند بصورت شرح و تفسیر مصور

فهرست تجمیعی راه و باند بصورت شرح و تفسیر مصور

فهرست تجمیعی راه و باند بصورت شرح و تفسیر مصور
فهرست تجمیعی راه و باند بصورت شرح و تفسیر مصور

تعیین هزینه های اجرای یک پروژه (عمرانی – غیر عمرانی) یکی از مهمترین مسائلی است که عوامل اجرایی پروژه (کارفرما، مشاور، پیمانکار) با آن درگیر هستند. نحوه صحیح برآورد هزینه ها برای پیمان هایی که بر طبق فهرست بهاء یا حتی سر جمع منعقد می شوند، به عوامل زیر بستگی دارد:

 1. آگاهی از جزئیات اجرایی موضوع پیمان (برحسب قرارداد)
 2. میزان مهارت و آگاهی برآورد کننده از نحوه متره و برآورد پروژه
 3. مهارت و آگاهی برآورد کننده از نکات فهرست بهاء و نحوه استفاده از آن

در این کتاب سعی شده است شرح ابهامات فهرست بهاء در حد امکان آورده شود و ملاک بر این گذاشته شده است که استفاده کننده از این کتاب مهارت متره کردن را دارا بوده و جزئیات اجرای ابنیه نیز مطلع می باشد.

 

» فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • زمان و نحوه استفاده از بخشنامه
 • محدوه ریالی
 • نکات قبل مناقصه و هنگام انعقاد پیمان
 • موافقت نامه پیمان
 • شرایط عمومی پیمان تجمیع شده
 • دستور العمل کاربرد
 • نکات مهم در استفاده از فهرست تجمیعی
 • فصل اول : تخریب
 • فصل دوم : زیر سازی راه
 • فصل سوم : زیر اساس و اساس
 • فصل چهارم : عملیات آسفالت
 • فصل پنجم : تجهیزات ایمنی و علائم ترافیکی
 • فصل ششم : ابنیه کوچک
 • فصل هفتم : پل های بزرگ
 • فصل هشتم : تونل
 • این کتاب شرح و تفسیر بصورت مصور و همراه با مثال های کاربردی درباره نحوه استفاده از فهرست تجمیعی راه و باند بر اساس آخرین بخشنامه سازمان مدیریت 100/65637 به تاریخ 1391/8/14 میباشد.
 • مطالعه این کتاب برای دانشجویان معماری و عمران و مهندسین شاغل در شرکت های پیمانکاری و مشاور بسیار مفید می باشد.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.