طراحی و اجرای مدار (3) در نرم افزار LOGO!SOFT COMFORT

طراحی و اجرای مدار (3) در نرم افزار LOGO!SOFT COMFORT

طراحی و اجرای مدار (3) در نرم افزار LOGO!SOFT COMFORT
طراحی و اجرای مدار (3) در نرم افزار LOGO!SOFT COMFORT

نرم افزار Siemens Logo!soft Comfort برای برنامه‌نویسی، مستند سازی و رسم دیاگرام‌ های نردبانی و نمودار بلوکی رویه و همچنین برنامه نویسی PLC های سری LOGO شرکت Siemens منتشر شده است. نصب ساده، حداقل سیم کشی، برنامه نویسی کاربر پسند از ویژگی های خوب این نرم افزار می باشد. شما به راحتی می توانید پروژه های کوچک اتوماسیون را با LOGO مدیریت و کنتزل کنید. ماژول منطقی هوشمند از زیمنس پیاده سازی کنید. Siemens Logo!soft Comfort موجب صرفه جویی در فضای در کابینه کنترل میشود و به شما اجازه می دهد تا به راحتی به پیاده سازی توابع از جمله زمان تاخیر، زمان رله، شمارنده و رله کمکی بپردازید. اجرای سیستم های کنترل خاص در محیط های زیست محیطی یا گلخانه ها برای پردازش سیگنال کنترل و با اتصال یک ماژول ارتباطی از قبیل یک ماژول AS-i برای کنترل مکان یابی ماشین ها و فرایندها از دیگر ویژگی خوب این نرم افزار می باشد.
 

اجرای مدار (مطابق شکل) در نرم افزار LOGO!SOFT COMFORT V.8

  • مدار ها به صورت FBD اجرا شده است.
  • مدار ها به صورت LAD اجرا شده است.
  • پروژه قابل ویرایش می باشد.
  • برای سویچ از حالت FBD به LAD می توان از قسمت تعیین شده در نرم افزار استفاده کرد.
  • میتوان برای مشخص شدن صحت کارکرد مدار از قسمت شبیه سازی استفاده کرد.
  • میتوان خروجی های مورد نظر را به صورت تصویر اکسپرت کرد.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.