زمانبندی و کنترل پروژه ساختمان اسکلت فلزی 2 طبقه – 9 ماهه (1 طبقه + همکف)

زمانبندی و کنترل پروژه ساختمان اسکلت فلزی 2 طبقه – 9 ماهه (1 طبقه + همکف)

زمانبندی و کنترل پروژه ساختمان اسکلت فلزی 2 طبقه - 9 ماهه (1 طبقه + همکف)
زمانبندی و کنترل پروژه ساختمان اسکلت فلزی 2 طبقه – 9 ماهه (1 طبقه + همکف)

مدیریت مؤثر پروژه یک اصل کلیدی در هر پروژه مهندسی است. زمان بندی پروژه یکی از ابزار بسیار مهم است که در برنامه ریزی و پیگیری فعالیت های پروژه در طی یک بازه زمانی مشخص استفاده می شود. روش های  تعیین مسیر بحرانی سبب می شوند تا اعضای تیم پروژه بتوانند فعالیت هایی را که در مسیر بحرانی قرار دارند و نمی توان آن ها را به تأخیر انداخت، مگر اینکه کل پروژه با تأخیر روبرو شود، شناسایی کنند.
فعالیت هایی که در مسیر بحرانی قرار نگرفته اند را می توان در گروه فعالیت های شناور قرار داد.
نوع برنامه‌ی زمان‌بندی که توسط پیمانکار استفاده می‌شود، ممکن است در اسناد پیمان مشخص شده باشد و یا توسط خود پیمانکار انتخاب شود. نوع و شکل برنامه زمان‌بندی باید همچون یک ابزار ارتباطی خوب عمل کند و امکان مدیریت صحیح منابع را نیز فراهم آورد. بنابراین روشن بودن و درک برنامه‌ی زمان‌بندی توسط طرفین پیمان امری بحرانی محسوب می‌شود.

 • نوع فایل: Excel-MSP-PDF
 • تاریخ: شمسی
 • مدت: 219
 • تعدادفعالیت: 147
 • ساختار شکست – درصد پیشرفت – کنترل پروژه تا تاریخ خاص – نمودارS-curve
 • زبان: فارسی
 • محدوده زمانی: 94
 • 18 صفحه

 

 1. زمانبندی تفصیلی.
 2. محاسبه پیشرفت برنامه ای ماهیانه پروژه.
 3. نمودار S-curve و ستونی پیشرفت برنامه ای.
 4. درصد پیشرفت برنامه ای تا 94/04/09 .
 5. کنترل پروژه تا تاریخ 94/04/09 و مقایسه برنامه با واقعیت و محاسبه مقدار انحراف پیشرفت و ریالی.
 6. برنامه زمانبندی به همراه نمودار گانت چارت، مسیر بحرانی، ساختار شکست، روابط پیش نیازی، تاریخ های شروع و پایان، مدت زمان هر فعالیت شامل فعالیت های اصلی:
 • احداث ساختمان اسکلت فلزی 2 طبقه
  •    تخریب
  •    فنداسیون
  •    ساخت اسکلت عمودی – ستون ها
  •    ساخت اسکلت افقی – تیرریزی
  •    تیرریزی تیرهای فرعی
  •    اجرای سقف همکف
  •    اجرای سقف طبقه اول
  •    اجرای سقف خرپشته
  •    عملیات آجرکاری
  •    اجرای کارهای تاسیسات زیرکار
  •    درب و پنجره
  •    اجرای بام
  •    اجرای کف سرویس ها وحمام
  •    کف سازی 1
  •    اجرای سقف کاذب
  •    اجرای ایزوگام
  •    اجرای گچ وخاک
  •    کف سازی 2
  •    کارهای سنگی و نماکاری
  •    نازک کاری
  •    عملیات تکمیلی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.