جزوه آموزش گام به گام معادله، تعیین علامت و نامعادله

جزوه آموزش گام به گام معادله، تعیین علامت و نامعادله

جزوه آموزش گام به گام معادله، تعیین علامت و نامعادله
جزوه آموزش گام به گام معادله، تعیین علامت و نامعادله

این جزوه مباحث معادلات مانند:

 • معادلات
  • معادله درجه اول
  • معادله درجه دوم
  • معادله گویا
  • معادله گنگ
  • معادله تقاطع
 • تعیین علامت
  • تعیین علامت عبارت های درجه اول
  • تعیین علامت عبارت های درجه دوم
  • تعیین علامت عبارت های کسری
  • تعیین علامت عبارت های همواره مثبت
  • تعیین علامت عبارت هایی باتوان زوج
  • تعیین علامت عبارت هایی رادیکال با فرجه فرد
 • نامعادلات
  • نامعادله درجه اول
  • نامعادله درجه دوم
  • نامعادله گویا
  • دستگاه نامعادله

از ویژگی های این جزوه، آموزش ساده و روان تمام مطالب ذکر شده به صورت گام به گام می باشد. همچنین این جزوه طبق آخرین تغییرات کتاب های درسی و مناسب کنکور و امتحانات مدرسه می باشد.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.