جزوه آشنایی با عملیات مغزه گیری (Coring)

جزوه آشنایی با عملیات مغزه گیری (Coring)

جزوه آشنایی با عملیات مغزه گیری (Coring)
جزوه آشنایی با عملیات مغزه گیری (Coring)

برای برداشت صحیح از یک مخزن هیدروکربوری داشتن شناخت کافی از خصوصیات فیزیکی سنگ مخزن و شرایط حاکم بر آن از ضروریات می باشد. بهترین راهکار برای اطلاع و بررسی این خصوصیات، گرفتن ستون های از سنگ مخزن (که اصطلاحا مغزه نامیده می شود) و بررسی دقیق و اصولی آن ها در آزمایشگاه های پیشرفته می باشد. برای نخستین بار عملیات مغزه گیری در سال ۱۹۰۸ میلادی در هلند و سپس بصورت کاملتری در سال ۱۹۲۱ در آمریکا توسط J.E.ELLIOT صورت گرفت.
در ایران تاریخچه مدونی در مورد مغزه گیری وجود ندارد اما بنظر می رسد در ایران برای اولین بار عملیات مغزه گیری در چاه شماره ۱3 میدان نفت سفید در سال ۱۳۲۸ صورت گرفته است اما میتوان به مواردی همچون چاه آغاجاری 3۰ سال ۱۳۳۵، چاه شماره ۱۵3 میدان مسجد سلیمان در سال ۱۳۳۹ و چاه گچساران در سال ۱۳۴۰ اشاره نمود.

پس از برداشت مغزه، تخلیه آن ها و تحیق و جداسازی آن ها جهت آزمایشات مختلف ویژه (SCAL) و عادی (ROUTIN) در محل چاه صورت می گیرد. از آنجا که اطلاعات حاصله باید نزدیک به واقعیت و شرایط مخزن باشد، می بایست عملیات مغزه گیری با صحت و سلامت خاصی در محل چاه صورت گیرد و نظارت بر مغزه ها از زمانی که از محفظه مغزه گیری خارج میگردند تا انتقال به جعبه های چوبی، توصیف ماکروسکویی، جداسازی جهت آزمایشات مختلف، بسته بندی، نامگذاری و انتقال آنها به مرکز بطور صحیح و اصولی بعهده زمین شناسان عملیاتی مستقر در محل چاه می باشد، بنابراین آگاهی در مورد نحوه عملیات مغزه گیری از ضروریات امر می باشد.

 

» فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • ابزار مورد نیاز
 • موارد ایمنی
 • انواع مته های مغزه گیری و ابزار مربوطه
 • شرایط فنی لازم جهت مغزه گیری
 • شرح وظایف زمین شناسی مستقر در محل چاه
 • فراهم نمودن مقدمات لازم جهت مغزه گیری
 • فرآیند برداشت، توصیف، بسته بندی و ارسال مغزه
 • تکمیل نمودار ترسیمی چاه
 • تجزیه و تحلیل مغزه ها
 • اهداف مورد نظر در آزمایشات مغزه ها
 • نکات مورد توجه در برنامه ریزی برای مغزه گیری
 • انواع آزمایشات مغزه
 • روش مطالعاتی مغزه – نمودار
 • منابع
 • پیوست ها

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.