ترجمه کتاب applied drilling (فصل اول)

ترجمه کتاب applied drilling (فصل اول)

ترجمه کتاب applied drilling (فصل اول)
ترجمه کتاب applied drilling (فصل اول)

کتاب Applied Drilling Engineering یکی از منابع اصلی و رفرنس دروس مهندسی نفت و گرایش حفاری و استخراج میباشد که در تمام دانشگاه های جهان از جمله ایران تدریس میگردد. با توجه به اینکه تمام منابع و رفرنس های مهندسی نفت بصورت انگلیسی میباشد، ترجمه ای از فصل اول کتاب Applied Drilling Engineering تهیه شده است.

 

» فصل های این کتاب شامل:

  • Rotary drilling
  • Drilling fluids
  • Cements
  • Drilling hydraulics
  • Rotary drilling bits
  • Formation pore pressure and fracture resistance
  • Casing design
  • Directional drilling and deviation control
  • Appendix: Development of equations for non-Newtonian liquids in a rotational viscometer
  • Appendix: Development of slot flow approximations for annular flow for non-Newtonian fluids

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.