تحقیق نجوم

تحقیق نجوم

تحقیق نجوم
تحقیق نجوم

جو ماه نسبت به زمین بسیار رقیق و ناچیز است و به این دلیل صدا در جو ماه منتقل نمی شود و سطح آن مکانی خاموش و بی صداست.
اگر ماه به دور زمین برعکس می چرخید، طول شبانه روز به 12تا 15ساعت می رسید و اگر ماه نبود، وزن ما کمتر از حالت فعلی بود.
سطح سنگی ماه، سرشار از تیتانیوم است. همچنین فلزات ارزشمندی چون اورانیوم 236 و نپتونیوم 237 نیز در سطح این ماه یافت می شوند.
دوره تناوب چرخش ماه به دور زمین و به دور خودش، هر 27.3 روز است و این پدیده که بنام چرخش همزمان شناخته می شود، همان دلیلی است که باعث می شود همیشه یک طرف ماه به سمت زمین باشد. از اینرو است که سمت دیگر ماه نیمه تاریک نامیده می شود.
در روز، ماه که سطح کاملا روشن و خورشید در بالای سر قرار دارد، آسمان کاملا سیاه دیده می شود. اگر فضانوردی در سطح ماه با دستان خود جلوی نورخورشید را بگیرد وقتی چشمانش به تاریکی عادت کند، می بینید که آسمان ماه حتی در زیر نورخورشید پر از ستاره است.

 

» فهرست مطالب:

 • ستاره شناسی
 • ستاره شناسی در دنیای باستان
 • برج های دوازده گانه باستانی
 • محاسبات نجومی
 • روش تبدیل تاریخ هجری شمسی به میلادی و بالعکس
 • رصد خانه سمرقند
 • تلسکوپ
 • تلسکوپ فضایی هابل
 • ماه
 • خورشید
 • خورشید گرفتگی (کسوف)
 • ماه گرفتگی (خسوف)
 • منظومه شمسی
 • سیاره عطارد
 • سیاره ناهید
 • سیاره زمین
 • سیاره مریخ
 • سیاره مشتری
 • سیاره زحل
 • سیاره اورانوس
 • سیاره نپتون
 • سیاره پلوتون
 • ستارگان نوترونی
 • شفق قطبی
 • سیاه چاله
 • ستاره دنباله دار
 • شهاب سنگ
 • کهکشان راه شیری
 • کهکشان آندرومدا

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.