تحقیق قیامت (معاد)

تحقیق قیامت (معاد)

تحقیق قیامت (معاد)
تحقیق قیامت (معاد)

قیامت روز آشکار شدن  همه حقایق است و در آن جا واقعیت ها آشکار می شود، خالص از نا خالص جدا می گردد، هر کس هر ذره ای از امور خیر انجام داده باشد آن را خواهد یافت و هر چه هم از امور شر و بد انجام داده باشد آن را خواهد دید، آتش جهنم همان اعمال بد و خلاف ما در دنیا است و بهشت هم اعمال نیک و درست ما خواهد بود، در روز قیامت قاضی که خداوند است خود هم شاهد است و هم قاضی و جایی برای تخلف گویی باقی نمی ماند.

امروز روز عمل است و حسابی در کار نیست و قیامت روز حساب است و عملی در کار نیست جز آن چه که پیش فرستاده است؛ در بهشت نعمتها و موجبات سرور و خوشوقتی انسان به وفور یافت می شود که حس و عقل ما در این دنیا قدرت فهم و تصویر آنها را ندارد و البته عذاب های جهنمی هم قابل توصیف نیستند.

 

» فهرست مطالب:

  • مقدمه
  • آرامش مومنان در برزخ
  • علائم نزدیک شدن روز قیامت
  • گواهان روز قیامت
  • پشیمانی روز قیامت
  • شفاعت در قیامت
  • محشور شدن اعضای خانواده در قیامت
  • منابع

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.