تحقیق زندگینامه نیوتن

تحقیق زندگینامه نیوتن

تحقیق زندگینامه نیوتن
تحقیق زندگینامه نیوتن

آیزاک نیوتن در روز 25 دسامبر 1642 میلادی متولد شد. خانواده‌ اش از طبقه متوسط بودند و در مجاورت دریا در نزدیک وولستورپ زندگی می کردند. نیوتن پیش از موعد متولد شد و چنان ناتوان بود که مادرش امیدی به زنده ماندن او نداشت. پدر وی که زراعت مرفه بود سه ماه پیش از تولد آیزاک  از جهان رفته بود. وی مردی ضعیف، با رفتار غیرعادی، زودرنج و عصبی مزاج بود. مادرش هانا آیسکاف زنی مقتصد، خانه داری صاحب کفایت و صنعتگری با شایستگی بود.

 

» فهرست مطالب:

  • سال های ابتدایی زندگی نیوتن
  • کشف استعداد
  • کشفیات نیوتن
  • حرکت سیارات و قانون جاذبه
  • دوران میانسالی و بیماری نیوتن
  • نیوتن از نگاه خودش
  • درگذشت نیوتن

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.