تحقیق زندگینامه حضرت موسی (ع)

تحقیق زندگینامه حضرت موسی (ع)

تحقیق زندگینامه حضرت موسی (ع)
تحقیق زندگینامه حضرت موسی (ع)

شاید سخت ترین لحظات برای یک مادر، لحظه ای باشد که باید به ناچار کودک تازه به دنیا آمده اش را از خود جدا کند و او را به دست تقدیر بسپارد. مادر حضرت موسی (ع) این لحظه تلخ را در حالی تجربه کرد که فرعون برای حفظ سلطنت خویش نوزادان بنی اسرائیل را می کشت. وقتی خداوند به قلبش وحی کرد تا هرگاه از جانب فرعون هراسان شد، کودکش را به رودخانه نیل بیفکند؛ او را در صندوقی نهاد و به رودخانه نیل سپرد، تا دست تقدیر به اراده الهی چه چیزی را برایش رقم بزند.
اراده الهی تقدیر حضرت موسی (ع) را چنان رقم زده بود که رودخانه نیل او را به سوی قصر فرعون برد و فرعون که از ترس فروپاشی سلطنتش کودکان معصوم بنی اسرائیل را می کشت؛ در کاخ خود و زیر نظر همسر مؤمن و با خدایش، آسیه او را پرورش داد.

 

» فهرست مطالب:

  • نزول تورات بر حضرت موسی (ع)
  • درخواست بنى اسرائیل از حضرت موسى (ع)
  • توسل آل فرعون به حضرت موسى (ع)
  • معجزه حضرت موسی (ع)
  • دعاهای حضرت موسی (ع)
  • سخنان پند آموز حضرت موسی (ع)
  • منابع

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.