تحقیق در مورد نگرش به خدا

تحقیق در مورد نگرش به خدا

تحقیق در مورد نگرش به خدا
تحقیق در مورد نگرش به خدا

 بدیهی است که واژه «خدا» و کلمات مترادف آن در زبان­های مختلف، مهمترین و محوری­ترین واژه در حوزه ­ی دین است، مفهوم خدا یکی از بنیادی­ترین مقوله­ های زندگی بشری است، آدمی چه در تنهایی و چه در بطن زندگی اجتماعی خود و چه به عنوان یک دیندار یا ملحد همواره با این مفهوم روبرو بوده و هست، می­توان سراسر تاریخ تفکر بشری را، در حول و حوش «معنا و مفهوم خدا» صورت بندی کرد (برآبادی، 1393).
مفهوم خدا یعنی درک عقلانی و اعتقاداتی که فرد نسبت به خدا دارد و شامل ویژگی­ ها و خصوصیت­ های شخصیتی که فرد به لحاظ شناختی معتقد است که خداوند مالک آن­هاست، تصور از خداوند شیوه ای است که در­آن فرد خداوند را به صورت عاطفی احساس می­کند، و­حالتی روانشناسی است که به چگونگی احساس فرد نسبت به خداوند و برداشت و­درک فرد مبنی بر چگونگی احساس خداوند نسبت به وی مربوط می­شود و یک مدل کارکرد درون روانی است که فرد، «خدا» را بدان گونه که در­آن قالب است، تصور می­کند (عباسی، 1391).

 

» فهرست مطالب:

 • مبانی نظری نگرش به خداوند 
 • مفهوم نگرش
 • مفهوم خدا
 • تاریخچه سلامت معنوی
 • تعریف سلامت معنوی 
 • ابعاد سلامت معنوی
 • سلامت وجودی
 • سلامت مذهبی
 • نگرش به خداوند 
 • ویژگی های سلامت معنوی
 • ویژگی های معنویت اسلامی
 • سلامت معنوی از دیدگاه آیات قرآن
 • معنویت از دیدگاه روانشناسان
 • نظریه های مرتبط با سلامت معنوی
 • دیدگاه یونگ
 • دیدگاه رولند
 • دیدگاه فرانکل
 • دیدگاه فرام، 
 • سنجش میزان معنویت افراد
 • ویژگی های افراد دارای سلامت معنوی
 • عوامل تهدید کننده سلامت معنوی
 • بحران معنوی و پیامدهای آن 
 • تعریف درد معنوی
 • راهکارهای سلامت معنوی 
 • تاثیر سلامت معنوی در درمان اختلالات روانی
 • منابع

این فایل مناسب برای پایان نامه و پروپوزال است.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.