تحقیق در مورد منظومه شمسی

تحقیق در مورد منظومه شمسی

تحقیق در مورد منظومه شمسی
تحقیق در مورد منظومه شمسی

مریخ چهارمین سیاره نزدیک به خورشید و هفتمین سیاره منظومه شمسی از دیدگاه اندازه و جرم است و در آسمان شب، قرمز رنگ است و گاهی اوقات آن را سیاره سرخ می نامند. مریخ یک بیابان خشک است و قطر آن نصف قطر زمین است. مریخ نیز مانند زمین دارای فصل ها، یخ های قطبی، آتشفشان ها، ژرف دره ها و آب و هوا است.

کوه المپوس بزرگترین کوه آتشفشانی  منظومه شمسی است و در مریخ واقع است دوره چرخش آن سیاره 24.623 ساعت و تناوب مداری آن یک سال و 221.73 روز به طول می انجامد…

 

» فهرست مطالب:

  • مقدمه
  • سیاره عطارد
  • سیاره ناهید
  • سیاره زمین
  • سیاره مریخ
  • سیاره مشتری
  • سیاره زحل
  • سیاره اورانوس
  • سیاره نپتون
  • سیاره پلوتون

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.