تحقیق در مورد حرمت به خود

تحقیق در مورد حرمت به خود

تحقیق در مورد حرمت به خود
تحقیق در مورد حرمت به خود

یکی از ویژگی­ های شخصیتی که می­تواند مانع از ایجاد اضطراب شود، حرمت خود است، حرمت خود و اعتماد به نفس قوی برای همه انسان­ها، به ویژه کودکان و بزرگسالان به منزله­ی یک سرمایه ­ی ارزشمند حیاتی، از مهم­ترین عوامل پیشرفت و شکوفایی استعدادها و خلاقیت ­ها است، بطور کلی فرایندهای شناختی، احساسات، انگیزه ­ها، برقراری روابط با یکدیگر، شیوه ­ی زندگی، تصمیم­ ها و انتخاب­ های انسان به­طور ملاحظه پذیری تحت تاثیر میزان حرمت خود و اعتماد به نفس افراد است، حرمت خود واقعا بر همه­ ی سطوح زندگی انسان تاثیر می­گذارد (باعزت و صدق پور، 1387)، حرمت به خود درکی است که فرد از خود دارد، اما این درک با قضاوت­ های ارزشی همراه است و در بر گیرنده ­ی میزانی از حرمت خویشتن و خویشتن­ پذیری است و بنابراین حس ذهنی و دیرپایی از میزان پذیرش خود به شمار می­رود (آقاجانی و همکاران، 1390). از طرفی حرمت به خود یعنی ارزش و احترامی که فرد برای خویشتن قائل است و یکی از تعیین کننده های اصلی افکار، عواطف، بازخوردها و رفتارهای شخصی محسوب می­شود، کوپر اسمیت (1967)، با مطالعات وسیع خود درباره حرمت به خود به این نتیجه رسید که افراد دارای سطح بالای حرمت خود در مقایسه با افراد دارا سطح پایین حرمت خود استرس، اضطراب، درماندگی و نشانه­ های روان­ تنی کمتری دارند و حساسیت کمتری در برابر شکست و نگرش مثبت به خود همبستگی دارد، بعضی از محققان، خویشتن پذیری و نگرش فرد درباره ­ی سطح شایستگی شخصی را تعیین کننده ­ی حرمت خویش دانسته ­اند (آجیل چی و همکاران، 1391).

 

» فهرست مطالب: 

 • مبانی نظری حرمت به خود 
 • تعریف خود
 • تعریف حرمت به خود
 • سنجش حرمت خود
 • ماهیت حرمت خود
 • حر مت خود از دیدگاه روانشناسی
 • انواع حرمت به خود
 • ابعاد یا گستره ی حرمت خود
 • حرمت خود خانوادگی
 • حرمت خود اجتماعی
 • حرمت خود تحصیلی
 • حرمت خود بدنی
 • حرمت خود شغلی
 • حرمت خود کلی
 • روش های ارزش یابی حرمت خود
 • ارزش یابی غیر رسمی حرمت خود
 • ارزش یابی رسمی حرمت خود
 • روش فرافکنی
 • پرسش و پاسخ
 • صاحبه بالینی
 • افراد با سطوح بالای حرمت خود
 • افراد با سطوح پایین حرمت خود
 • نظریه های مرتبط با حرمت خود
 • نظریه کوپر اسمیت در خصوص حرمت خود
 • نظریه شاملو در خصوص حرمت خود
 • نظریه رابسون در خصوص حرمت خود
 • دیدگاه مازلو در خصوص حرمت خود
 • دیدگاه کارل راجرز در خصوص حرمت خود
 • نظریه روانشناسان شناختی – رفتاری نگر و انسانی نگر در خصوص حرمت خود
 • جایگاه حرمت خود در دین و منشاء ظهور حس کرامت و عزت
 • فرهنگ و حرمت خود
 • حرمت خود و بهزیستی روانشناختی
 • منابع

این فایل مناسب برای پروپوزال و پایان نامه است

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.