تحقیق درباره بیماری اسکیزوفرنی

تحقیق درباره بیماری اسکیزوفرنی

تحقیق درباره بیماری اسکیزوفرنی
تحقیق درباره بیماری اسکیزوفرنی

توصیفات مکتوب از علایمی که امروزه در بیماران دچار اسکیزوفرنی دیده می­شود در تمام طول تاریخ وجود داشته است، پزشکان یونان باستان هذیان­ های خود بزرگ بینی، پارانویا و تباهی کارکردهای شناختی و شخصیت را توصیف کرده اند، اما تا قرن 19 اسکیزوفرنی به عنوان اختلالی طبی که ارزش درمان و بررسی را داشته باشد مطرح نشده بود (رعیت معینی و همکاران، 1392)، اسکیزوفرنی برای اولین بار به شکل رسمی توسط روانپزشک بلژیکی بنام بندیکت مورل (1809-1873) شرح داده شد که این بیماری را جنون زودرس نامید، روانشناس فرانسوی مورل، اصطلاح دمانس پره کوز را برای بیماران تباهیده ­ای بکار برد که بیماری آنها در نوجوانی شروع شده بود، سپس کریپلین اصطلاح مورل را به دمانس پره کوکس برگرداند که با سیر طولانی و تباه کننده و علائمی همچون هذیان و توهمات مشخص شدند (کاظمی، 1394).

 

» فهرست مطالب:

 • تعریف سلامت
 • تعریف بیماری
 • تعریف سلامت روانی
 • تعریف اختلالات روانی
 • مبانی نظری اختلال اسکیزوفرنی
 • تاریخچه اختلال اسکیزوفرنی 
 • تعریف اختلال اسکیزوفرنی
 • انواع اسکیزوفرنی
 • اسکیزوفرنیای پارانوئید
 • اسکیزوفرنی آشفته
 • اسکیزوفرنی کاتاتونیک
 • اسکیزوفرنی باقی مانده
 • اسکیزوفرنی نامتمایز
 • تشخیص زمینه بیماری
 • ابعاد اسکیزوفرنی
 • بعد واکنشی- فرایندی یا پیش مرضی خوب- بد
 • بعد پیش فرضی خوب – بد با بعد دیگر
 • بعد پارانوئید-غیر پارانوئید
 • علایم و نشانه های اختلال اسکیزوفرنی
 • ملاک های تشخیصی DSM-5 در مورد اختلال اسکیزوفرنی
 • چهار ویژگی اساسی اختلال اسکیزوفرنی با عنوان چهار بلولر نامیده می شود
 • همه گیرشناسی، شیوع و بروز در اسکیزوفرنی
 • سبب شناسی در اختلال اسکیزوفرنی
 • عوامل ژنتیکی
 • عوامل زیستی
 • داده های پژوهشی
 • نتایج آزمون های روانشناختی
 • فرضیه دوپامین
 • بیش فعالی سیستم دوپامینرژیک
 • عوامل فرهنگی – اقتصادی – اجتماعی 
 • دو نظریه در خصوص ارتباط بین اسکیزوفرنی و طبقه پایین جامعه
 • فرضیه جامعه زاد اسکیزوفرنی
 • فرضیه انتخاب اجتماعی
 • نقش الگوی خانوادگی در سبب شناسی اسکیزوفرنی
 • سه ویژگی ارتباط خانوادگی که با ایجاد اسکیزوفرنی ارتباط دارند
 • دو نوع الگوی رفتار خانوادگی نابهنجار مرتبط با اسکیزوفرنی
 • دوگانگی زناشویی
 • ناموزونی زناشویی
 • نظریه های روانشناختی در خصوص اسکیزوفرنی
 • مدل استرس – دیاتز
 • نظریه فروید
 • نظریه ذهن
 • خودکشی در بیماران اسکیزوفرنی
 • درمان اختلال اسکیزوفرنی
 • دارو درمانی
 • درمان تشنج برقی
 • اثربخشی تمرینات حرکتی (قدم زدن)
 • روان درمانی شناختی – رفتاری 
 • فرهنگ و روان درمانی
 • منابع

مطالب جدید در مورد بیماری اسکیزوفرنی با منابع جدید مورد استفاده برای پروپوزال و پایان نامه برای رشته روانشناسی و روانپزشکی و علوم تربیتی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.