تحقیق تفسیر سوره والعصر

تحقیق تفسیر سوره والعصر

تحقیق تفسیر سوره والعصر
تحقیق تفسیر سوره والعصر

قرآن براى نجات از آن خسران عظیم، برنامه جامعى تنظیم کرده، که در آن بر چهار اصل تکیه شده است:

اصل اول، در این برنامه، «ایمان» است، که زیربناى همه فعالیت هاى انسان را تشکیل مى دهد; زیرا که تلاش هاى عملى انسان از مبانى فکرى و اعتقادى او سرچشمه مى گیرد، نه همچون حیوانات که حرکاتشان به خاطر انگیزه هاى غریزى است…

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.