تحقیق تفسیر سوره لقمان

تحقیق تفسیر سوره لقمان

تحقیق تفسیر سوره لقمان
تحقیق تفسیر سوره لقمان

به نام خدا، که رحمتى عمومى  و رحمتى خاص مؤمنین دارد.

الم (1)

این آیه هاى کتابى است سراسر حکمت ، (کتابى که جایى براى لهو در آن نیست ) (2)

کتابى که هدایت و رحمت براى نیکوکاران است (3)

آن کسانى که نماز گزارند و زکات دهند، و خود به دنیاى دیگرى یقین دارند (4)

آنان قرین هدایتى از پروردگار خویشند، و آنان خود رستگارانند (5)

بعضى از مردم گفتار بازیچه را میخرند، تا بدون علم مردم را از راه خدا گمراه کنند، و راه خدا را مسخره گیرند، آنان عذابى خفت آور دارند (6)

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.