تحقیق تاریخچه بسکتبال

تحقیق تاریخچه بسکتبال

تحقیق تاریخچه بسکتبال
تحقیق تاریخچه بسکتبال

جیمز نای اسمیت یک پزشک کانادایی بود که به آمریکا مهاجرت کرد و تابعیت آن کشور را گرفت.
در سال 1891 یعنی زمانی که دکتر نای اسمیت در دانشگاه ورزش اسپرینگ فیلد درس می داد، رئیس دانشگاه از او خواست ورزشی ابداع و اختراع کند که دانشجویان بتوانند در فصل زمستان در سالن به آن بپردازند تا آمادگی جسمانی خود را برای پرداختن به مسابقات میدانی فوتبال، هاکی و بیسبال، در فصل بهار و تابستان حفظ کند.

 

» فهرست مطالب :

  • مقدمه
  • تاریخچه بسکتبال در جهان
  • تاریخچه بسکتبال در ایران

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.