تحقیق انرژی خورشیدی

تحقیق انرژی خورشیدی

تحقیق انرژی خورشیدی
تحقیق انرژی خورشیدی

خورشید سرچشمه ی عظیم و بیکران انرژی است،که زندگی زمین به آن بستگی دارد و همه ی گونه ها دیگر انرژی نیز به گونه ای از آن به نشات گرفته اند. اگر تمام سوخت های فسیلی موجود در جهان را جمع کنیم و بسوزانیم ،این انرژی معادل تابش خورشید به زمین تنها برای چهار روز خواهد بود.و گرما و نوری که در هر ثانیه از خورشید به زمین می رسد، میلیون ها مساوی قدرت بمب اتمی منفجر شده در هیروشیما با ناکازاکی است.

هر چند بکارگیری انرژی خورشیدی هنوز آن قدر که گسترش نیافته است،البته انرژی مورد نیاز نزدیک 160 هزار روستا در جهان بر پایه ی انرژی خورشیدی است.

 

» فهرست مطالب :

 • مقدمه
 • تاریخچه انرژی خورشیدی
 • مزایای استفاده از انرژی خورشیدی
 • کاربرد نیروگاه پنل خورشیدی
 • نیروگاه خورشیدی از نوع سهموی خطی
 • نیروگاه خورشیدی از نوع دریافت کننده مرکزی
 • نیروگاه حرارتی از نوع شلجمی بشقابی
 • کاربرد انرژی خورشیدی
 • پارک خورشیدی لونجیاواکسیا دام چین
 • پارک خورشیدی کورنول اولترا مگای هندوستان
 • نیروگاه خورشیدی داتونگ چین
 • پارک خورشیدی تنگر چین

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.