تحقیق آموزش والیبال

تحقیق آموزش والیبال

تحقیق آموزش والیبال
تحقیق آموزش والیبال

زمین بازی والیبال، طول زمین 18 و عرض آن 9 متر می باشد. زمین توسط خطوطی به عرض ۵ سانتیمتر علامت گذاری می‌شود. این اندازه‌گیری از گوشه زمین است. خطی به عرض ۵ سانتیمتر میان خطوط کناری در زیر طور کشیده شده‌است و زمین را به دو قسمت مساوی تقسیم می‌کند و به اسم خط مرکزی شناخته می‌شود. خطوطی به طول ۹ و عرض ۵ متر در ۳ متری خط مرکزی بطور موازی کشیده شده ‌است و به عنوان خط پایان شناخته می‌شود. منطقه حمله به خط مرکزی محدود است.
در هر قسمت زمین، منطقه سرویس توسط دو خطوط به طول ۱۵ و عرض ۵ سانتیمتر مشخص شده و در بیست سانتیمتری خط پایان و عمود بر آن قرار گرفته‌است. یکی از این خطوط در امتداد خط کناری و دیگری در ۳ متری سمت چپ خط کناری راست قرار گرفته ‌است. سقف سالن نیز باید فضای بازی عاری از هرگونه موانع به ارتفاع ۷ متر از کف زمین باشد. حداقل درجه حرارت زمین سرپوشیده ۱۰ درجه ‌است.

 

» فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • قوانین و مقررات والیبال
 • ابعاد زمین والیبال
 •  تور والیبال
 • توپ والیبال
 • انواع خطا در والیبال
 • سرویس
 • انواع پاس پنجه
 • پاس هوایی
 • پاس پنجه از پشت
 • پاس هوایی در حین افتادن به عقب
 • پاس هوایی در حال افتادن به پهلو
 • پاس پنجه با پرش
 • پاس پنجه از طرفین
 • ساعد
 •  مراحل اجرا ساعد
 • مراحل دریافت ساعد
 • مراحل ارسال ساعد
 • اسپیک
 • دفاع روی تور

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.