تحقیق آلودگی هوا

تحقیق آلودگی هوا

تحقیق آلودگی هوا
تحقیق آلودگی هوا

آلودگى هوا عبارتست از ترکیب شدن هوا با گازها، قطرات و ذراتى است که کیفیت هوا را کاهش مى‌دهند. در شهرها، خودروها، اتوبوس‌ها، هواپیماها و هم صنایع ممکن است سبب آلودگى هوا شوند. در خارج از شهرها غبار حاصل از شخم زدن زمین توسط تراکتورها، ماشین‌ها و کامیون‌هایى که در جاده‌هاى شنى یا خاکى مى‌رانند، ریزش کوه و دود حاصل از آتش سوزى جنگل ها و مزارع باعث آلودگی‌هوا می‌شود.
اگزوز اتومبیل در شهرها، آلاینده‌های متعددى را از خود خارج مى‌کند از جمله مونوکسیدکربن، دی اکسید نیتروژن، دى‌اکسید گوگرد، ذرات معلق از جمله ذرات کوچکتر ده میکرومتر، بنزن، فرمالدئید.

 

» فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • آلاینده اولیه
 • آلاینده ثانویه
 • مونوکسید کربن
 • دی اکسید گوگرد
 • اکسیدهای ازت
 • ذرات معلق در هوا
 • ازن
 • بحران آلودگی هوا
 • قانون کنترل آلودگی هوا
 • اجرای قانون هوای پاک

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.