برنامه زمانبندی عملیات باقی مانده احداث خط لوله

برنامه زمانبندی عملیات باقی مانده احداث خط لوله

برنامه زمانبندی عملیات باقی مانده احداث خط لوله
برنامه زمانبندی عملیات باقی مانده احداث خط لوله

مدیریت مؤثر پروژه یک اصل کلیدی در هر پروژه مهندسی است. زمان بندی پروژه یکی از ابزار بسیار مهم است که در برنامه ریزی و پیگیری فعالیت های پروژه در طی یک بازه زمانی مشخص استفاده می شود. روش های  تعیین مسیر بحرانی سبب می شوند تا اعضای تیم پروژه بتوانند فعالیت هایی را که در مسیر بحرانی قرار دارند و نمی توان آن ها را به تأخیر انداخت، مگر اینکه کل پروژه با تأخیر روبرو شود، شناسایی کنند.
فعالیت هایی که در مسیر بحرانی قرار نگرفته اند را می توان در گروه فعالیت های شناور قرار داد.
نوع برنامه‌ی زمان‌بندی که توسط پیمانکار استفاده می‌شود، ممکن است در اسناد پیمان مشخص شده باشد و یا توسط خود پیمانکار انتخاب شود. نوع و شکل برنامه زمان‌بندی باید همچون یک ابزار ارتباطی خوب عمل کند و امکان مدیریت صحیح منابع را نیز فراهم آورد. بنابراین روشن بودن و درک برنامه‌ی زمان‌بندی توسط طرفین پیمان امری بحرانی محسوب می‌شود.

 • نوع فایل: MSP-PDF
 • تاریخ: شمسی
 • مدت: 458
 • تعدادفعالیت: 104
 • زمانبندی – نمودار گانت
 • زبان: فارسی
 • محدوده زمانی: 88-89
 •  3 صفحه

 

 1. زمانبندی تفصیلی
 2. برنامه زمانبندی به همراه نمودار گانت چارت، ساختار شکست، روابط پیشنیازی هر فعالیت شامل فعالیتهای اصلی:
 • پروژه تعویض خط لوله "26 اراک / قم
  • تجهیز کارگاه
  • نقشه برداری و پیاده کردن مسیر
  • رفع معارضین ملکی ( تحصیل اراضی)
  • احداث R.O.W
  • حفاری کانال
  • تحویل، بارگیری و حمل مصالح عهده کارفرما
  • تهیه، بارگیری و حمل مصالح عهده پیمانکار
  • حمل لوله و ریسه آن
  • خم کاری و جوشکاری لوله
  • رادیوگرافی سر جوش ها
  • سند بلاست و عایق کاری سر جوش ها ، نصب لوله درون کانال و پر کردن کانال
  • عبور از موانع
  • تکمیل قسمت های نیمه کاره ؛باقی مانده از قبل
  • نصب شیر آلات و احداث حوضچه های مربوطه
  • انجام تست هیدرو استاتیک
  • اجرای سیستم حفاظت کاتدی
  • انجام تست پوشش
  • نصب مارکرها ، تست پوینت ها و انجام عملیات تکمیلی
  • عملیات اتصال خط لوله
  • تهیه نقشه ازبیلت
  • تحویل موقت پروژه
  • تزریق فرآورده به درون خط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.