برنامه زمانبندی ساختمان 10 طبقه بتنی مسکونی بلوک 1 و 2 (7طبقه + همکف + 2منفی)

برنامه زمانبندی ساختمان 10 طبقه بتنی مسکونی بلوک 1 و 2 (7طبقه + همکف + 2منفی)

برنامه زمانبندی ساختمان 10 طبقه بتنی مسکونی بلوک 1 و 2 (7طبقه + همکف + 2منفی)
برنامه زمانبندی ساختمان 10 طبقه بتنی مسکونی بلوک 1 و 2 (7طبقه + همکف + 2منفی)

مدیریت مؤثر پروژه یک اصل کلیدی در هر پروژه مهندسی است. زمان بندی پروژه یکی از ابزار بسیار مهم است که در برنامه ریزی و پیگیری فعالیت های پروژه در طی یک بازه زمانی مشخص استفاده می شود. روش های  تعیین مسیر بحرانی سبب می شوند تا اعضای تیم پروژه بتوانند فعالیت هایی را که در مسیر بحرانی قرار دارند و نمی توان آن ها را به تأخیر انداخت، مگر اینکه کل پروژه با تأخیر روبرو شود، شناسایی کنند.
فعالیت هایی که در مسیر بحرانی قرار نگرفته اند را می توان در گروه فعالیت های شناور قرار داد.
نوع برنامه‌ی زمان‌بندی که توسط پیمانکار استفاده می‌شود، ممکن است در اسناد پیمان مشخص شده باشد و یا توسط خود پیمانکار انتخاب شود. نوع و شکل برنامه زمان‌بندی باید همچون یک ابزار ارتباطی خوب عمل کند و امکان مدیریت صحیح منابع را نیز فراهم آورد. بنابراین روشن بودن و درک برنامه‌ی زمان‌بندی توسط طرفین پیمان امری بحرانی محسوب می‌شود.

 • نوع فایل: MSP-PDF
 • تاریخ: شمسی
 • گانت‌چارت
 • مدت: 575
 • تعدادفعالیت: 105
 • زمانبندی- مسیر بحرانی – CPM – نمودار گانت – مقدار ریالی هر فعالیت
 • زبان: فارسی
 • محدوده زمانی: 93 – 94

 

 1. زمانبندی تفصیلی
 2. مسیر بحرانی
 3. نمودار شبکه CPM
 4. برنامه زمانبندی به همراه نمودار گانت چارت، مسیر بحرانی، ساختار شکست، روابط پیش نیازی، هزینه ریالی هر فعالیت شامل فعالیت های اصلی:
 • پروژه اجرای ساختمان 10 طبقه مسکونی بلوک 1و2
  • مرحله آغازین
  • تجهیز کارگاه
  • خاکبرداری بلوک 1و2
  • فونداسیون بلوک 1و2
  • اسکلت بتن آرمه – ستون و سقف طبقات بلوک 1و2
  • سفت کاری بلوک 1و2
  • تاسیسات فاز اول بلوک 1و2
   • کف سازی بلوک 1و2
   • سقف کاذب بلوک 1و2
   • نازک کاری بلوک 1و2
   • نما بلوک 1و2
   • کاشی و سرامیک بلوک 1و2
  •    تاسیسات فاز دوم بلوک 1و2
   • آسانسور بلوک 1و2
   • سیستم های سرمایش و گرمایش
   • نقاشی بلوک 1و2
  • مرحله پایانی بلوک 1و2

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.