برنامه اکسل محاسبه وزن میلگرد طولی و عرضی فونداسیون

برنامه اکسل محاسبه وزن میلگرد طولی و عرضی فونداسیون

برنامه اکسل محاسبه وزن میلگرد طولی و عرضی فونداسیون
برنامه اکسل محاسبه وزن میلگرد طولی و عرضی فونداسیون

میلگردهای طولی همان‌طور که از نام آن‌ها مشخص است، میلگردهای هستند که در طول محور اجرا می‌شوند. این میلگردها معمولاً در دو ردیف بالا و پایین کار گذاشته می‌شوند. اگر بخواهیم وزن میلگردهای طولی فونداسیون را محاسبه کنیم ابتدا باید طول یک میلگرد در محوری که قصد محاسبه آن راداریم به دست بیاوریم.

طول میلگرد عرضی مانند میلگرد طولی محاسبه می‌شود؛ یعنی همانند آن عرض محور را در نظر گرفته، سپس دو عدد کاور از آن کسر و دو عدد خم به آن اضافه می‌کنیم. برای محاسبه تعداد میلگرد عرضی کافی است روی محور قسمتی که شامل میلگرد عرضی می‌شود را در نظر گرفته و به فاصله میلگرد عرضی تقسیم کنیم.

  • در این فایل به راحتی با قراردادن اطلاعات اولیه از روی نقشه ها می توانید وزن میلگردهای مورد نیاز را محاسبه و سفارش دهید.
  • این فایل با توجه به نیاز کارگاهی جهت محاسبه سریع وزن میلگرد تهیه گردیده است.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.