مقاله بهبود تراکم خطوط انتقال از طریق تعیین بهینه محل TCSC به کمک الگوریتم ژنتیک

مقاله بهبود تراکم خطوط انتقال از طریق تعیین بهینه محل TCSC به کمک الگوریتم ژنتیک مقاله بهبود تراکم خطوط انتقال از طریق تعیین بهینه محل TCSC به کمک الگوریتم ژنتیک تجدید ساختار در صنعت برق با هدف تصحیح در مبادله انرژی الکتریکی شکل گرفته است. این امر باعث بوجود آمدن بستری جهت تعامل بین عوامل… ادامه خواندن مقاله بهبود تراکم خطوط انتقال از طریق تعیین بهینه محل TCSC به کمک الگوریتم ژنتیک

مقاله بهبود شناسایی ساختار در الگوریتم آموزش رقابتی جهت مدل سازی به روش فازی – عصبی

مقاله بهبود شناسایی ساختار در الگوریتم آموزش رقابتی جهت مدل سازی به روش فازی – عصبی مقاله بهبود شناسایی ساختار در الگوریتم آموزش رقابتی جهت مدل سازی به روش فازی – عصبی فرآیند مدل سازی، مدل کردن یک سیستم نامشخص با استفاده از داده های ورودی – خروجی اندازه گیری شده می باشد. شبکه های… ادامه خواندن مقاله بهبود شناسایی ساختار در الگوریتم آموزش رقابتی جهت مدل سازی به روش فازی – عصبی

مقاله سیستم کنترل و مانیتورینگ از طریق خط تلفن

مقاله سیستم کنترل و مانیتورینگ از طریق خط تلفن مقاله سیستم کنترل و مانیتورینگ از طریق خط تلفن در این سیستم پیشنهادی می توان از هر مکان به وسیله یک خط تلفن و در اختیار داشتن قسمت سیار دستگاه از وضعیت و شرایط محل دیگر مانند دما، رطوبت، وضعیت سیستم های هشدار دهنده و … و… ادامه خواندن مقاله سیستم کنترل و مانیتورینگ از طریق خط تلفن

مقاله طراحی کنترل کننده برای سیستم غیر خطی آهنربای الکتریکی با تلفیق دو روش خطی سازی فیدبک و کنترل لغزشی

مقاله طراحی کنترل کننده برای سیستم غیر خطی آهنربای الکتریکی با تلفیق دو روش خطی سازی فیدبک و کنترل لغزشی مقاله طراحی کنترل کننده برای سیستم غیر خطی آهنربای الکتریکی با تلفیق دو روش خطی سازی فیدبک و کنترل لغزشی عوامل غیر خطی را می توان بر مبنای خواص ریاضی آن ها، به دو نوع… ادامه خواندن مقاله طراحی کنترل کننده برای سیستم غیر خطی آهنربای الکتریکی با تلفیق دو روش خطی سازی فیدبک و کنترل لغزشی

مقاله کنترل فازی موتور DC

مقاله کنترل فازی موتور DC مقاله کنترل فازی موتور DC دامنه وسیع سرعت موتورهای DC و سهولت کنترل آن ها باعث کاربرد فراوان آن ها در صنعت شده است . عمدتاً سرعت موتورهای DC با کنترل ولتاژ آرمیچر و یا کنترل میدان صورت می پذیرد. روش های کنترل سرعت ارائه شده برای موتورهای DC با… ادامه خواندن مقاله کنترل فازی موتور DC

مقاله روش قدرت برای تجزیه و تحلیل هارمونیک سیستم های قدرت شامل رآکتورهای کنترل شده THYRISTOR

مقاله روش قدرت برای تجزیه و تحلیل هارمونیک سیستم های قدرت شامل رآکتورهای کنترل شده THYRISTOR مقاله روش قدرت برای تجزیه و تحلیل هارمونیک سیستم های قدرت شامل رآکتورهای کنترل شده THYRISTOR این مقاله یک روش قدرت را برای تجزیه تحلیل تعامل میان راکتورهای سوئیچ شده و شبکه عرضه آنها با کاربرد ویژه جهت TCR… ادامه خواندن مقاله روش قدرت برای تجزیه و تحلیل هارمونیک سیستم های قدرت شامل رآکتورهای کنترل شده THYRISTOR

مقاله کنترل غیر خطی با استفاده از روش خطی سازی ورودی خروجی تقریبی برای سیستم گوی و میله

مقاله کنترل غیر خطی با استفاده از روش خطی سازی ورودی خروجی تقریبی برای سیستم گوی و میله مقاله کنترل غیر خطی با استفاده از روش خطی سازی ورودی خروجی تقریبی برای سیستم گوی و میله در این مقاله کنترل تنظیمی برای سیستم گوی و میله مورد مطالعه قرار گرفته است. از آن جا که… ادامه خواندن مقاله کنترل غیر خطی با استفاده از روش خطی سازی ورودی خروجی تقریبی برای سیستم گوی و میله

مقاله عملکرد غلط رله های دیفرانسیل ناشی از جریان هجومی در ترانسفورماتورها

مقاله عملکرد غلط رله های دیفرانسیل ناشی از جریان هجومی در ترانسفورماتورها مقاله عملکرد غلط رله های دیفرانسیل ناشی از جریان هجومی در ترانسفورماتورها جریان هجومی به دلیل به اشباع رفتن هسته در زمان برق دار کردن ترانسفورماتور بوجود می آید. ویژگی اصلی این جریان داشتن مولفه DC بزرگ، داشتن هارمونیک های زیاد و اندازه… ادامه خواندن مقاله عملکرد غلط رله های دیفرانسیل ناشی از جریان هجومی در ترانسفورماتورها

مقاله روشی جدید برای واتر مارکینگ کور تصاویر با استفاده از تبدیل والش

مقاله روشی جدید برای واتر مارکینگ کور تصاویر با استفاده از تبدیل والش مقاله روشی جدید برای واتر مارکینگ کور تصاویر با استفاده از تبدیل والش دراین مقاله، روشی جدید برای واتر مارکینگ کور تصاویر سطح خاکستری ارائه می گردد. در روش پیشنهادی، ابتدا تصویر میزبان به بلوکهای 4× 4 ناپوشا تقسیم می شود. پس… ادامه خواندن مقاله روشی جدید برای واتر مارکینگ کور تصاویر با استفاده از تبدیل والش

مقاله پوش پول نوین با سیم پیچ کمکی برای ثبات شکل موج خروجی

مقاله پوش پول نوین با سیم پیچ کمکی برای ثبات شکل موج خروجی مقاله پوش پول نوین با سیم پیچ کمکی برای ثبات شکل موج خروجی در این مقاله مبدل افزاینده ولتاژ مستقیم به متناوب از نوع پوش پول POSH-PULL با سیم پیچ کمکی پیشنهاد میشود. این مبدل به دلایلی از قبیل سادگی و ارزان… ادامه خواندن مقاله پوش پول نوین با سیم پیچ کمکی برای ثبات شکل موج خروجی