پاورپوینت ارتباط موثر با دیگران

پاورپوینت ارتباط موثر با دیگران

پاورپوینت ارتباط موثر با دیگران
پاورپوینت ارتباط موثر با دیگران

ارتباط فرآیندی است، که در آن تبادل اطلاعات، افکار و احساسات بین مردم از طریق صحبت کردن، نوشتن و یا زبان بدن صورت می گیرد.
ارتباط موثر زمانی رخ می دهد که، مطلب انتقال داده شده از سمت طرف دریافت کننده درک شده باشد. اهداف ارتباط موثر شامل ایجاد یک درک مشترک، تغییر رفتار و کسب اطلاعات می باشد.

 

» فهرست مطالب:

  • مقدمه
  • اجزاء ارتباط موثر
  • شناخت گیرنده 
  • زبان بدن
  • احساسات
  • توجه به موانع
  • ارتباط قدرت مدار خود محور
  • ارتباط منفی و منفعل
  • ارتباط موثر مثبت
  • منابع

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.