تحقیق درباره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

تحقیق درباره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

تحقیق درباره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
تحقیق درباره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

یکی از درمان­ های جدید که به عنوان موج سوم رفتار درمانی شناخته می­شوند عبارتند از رفتار درمانی دیالکتیک، درمان مبتنی بر تحلیل عملکرد، زوج درمانی رفتاری یکپارچه، درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، تمامی این درمان­ها بر پذیرش، ذهن آگاهی، گسلش شناختی، زندگی مبتنی بر ارزش­ ها و معنویت شخصی تمرکز دارند (نوریان و همکاران، 1394).
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد از رایج­ترین درمان­های موج سوم رفتار درمانی است (شریفی هراتمه و داوودی، 1395). این درمان در سال 1986 توسط هایس ایجاد شد (مرشدی و همکاران، 1394) که از مزیت­های آن طول جلسات کمتر آن نسبت به درمان شناختی رفتاری و درمان دیالکتیک است و معمولاً حدود 8-10 جلسه درمان مورد نیاز است این خود سبب کاهش هزینه ­های درمان می­گردد (عباس زاده و هکاران، 1392) و هدف آن کمک به مراجع برای رسیدن به یک زندگی ارزشمند، کامل و رضایت بخش است که از طریق انعطاف پذیری روانشناختی ایجاد می­شود (هایز، 2004)، که مبتنی بر هشیاری فراگیر (ذهن آگاهی) است و بر بافتارگرایی کنشی بنا شده است، یکی از الگوهای درمانی بسط یافته اخیر است که فرآیندهای درمانی کلیدی آن از درمان شناختی- رفتاری متفاوت است (شریفی هراتمه و داوودی، 1395).

 

» فهرست مطالب:

 • درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
 • ریشه های فلسفی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد 
 • ویژگی های درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
 • مراحل مختلف درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
 • هدف درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
 • اصول زیربنایی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
 • اکت، رنجش انسان و اجتناب تجربه ای
 • درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی
 • سازوکارهای اثرگذاری درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی
 • تمرکز توجه بر هدف و متمرکز بر لحظه حال
 • توجه کردن به شیوه غیرقضاوتی
 • توسعه آگاهی فراشناختی
 • کاهش تفاوت بین خود واقعی و خود ایده آل
 • پذیرش
 • اکت چه تفاوتی با دیگر رویکردهای مبتنی بر توجه آگاهی چه تفاوتی دارد؟ 
 • تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در درمان اختلالات روانی 
 • منابع
   

این تحقیق برای پروپوزال و پایان نامه مناسب است

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.