برنامه زمانبندی ساختمان بتنی 4 طبقه – 28 ماهه (مسکونی+همکف+پارکینگ+زیرزمین)

برنامه زمانبندی ساختمان بتنی 4 طبقه – 28 ماهه (مسکونی+همکف+پارکینگ+زیرزمین)

برنامه زمانبندی ساختمان بتنی 4 طبقه - 28 ماهه (مسکونی+همکف+پارکینگ+زیرزمین)
برنامه زمانبندی ساختمان بتنی 4 طبقه – 28 ماهه (مسکونی+همکف+پارکینگ+زیرزمین)

مدیریت مؤثر پروژه یک اصل کلیدی در هر پروژه مهندسی است. زمان بندی پروژه یکی از ابزار بسیار مهم است که در برنامه ریزی و پیگیری فعالیت های پروژه در طی یک بازه زمانی مشخص استفاده می شود. روش های  تعیین مسیر بحرانی سبب می شوند تا اعضای تیم پروژه بتوانند فعالیت هایی را که در مسیر بحرانی قرار دارند و نمی توان آن ها را به تأخیر انداخت، مگر اینکه کل پروژه با تأخیر روبرو شود، شناسایی کنند.
فعالیت هایی که در مسیر بحرانی قرار نگرفته اند را می توان در گروه فعالیت های شناور قرار داد.
نوع برنامه‌ی زمان‌بندی که توسط پیمانکار استفاده می‌شود، ممکن است در اسناد پیمان مشخص شده باشد و یا توسط خود پیمانکار انتخاب شود. نوع و شکل برنامه زمان‌بندی باید همچون یک ابزار ارتباطی خوب عمل کند و امکان مدیریت صحیح منابع را نیز فراهم آورد. بنابراین روشن بودن و درک برنامه‌ی زمان‌بندی توسط طرفین پیمان امری بحرانی محسوب می‌شود.

 • نوع فایل: MSP-PDF
 • تاریخ: شمسی
 • مدت: 847
 • تعدادفعالیت: 130
 • زمانبندی – مسیر بحرانی – نمودار گانت – CPM
 • زبان: فارسی
 • محدوده زمانی: 93-95
 1. زمانبندی تفصیلی
 2. نمودار شبکه ای (CPM)
 3. برنامه زمانبندی به همراه نمودار گانت چارت، مسیر بحرانی، ساختار شکست، روابط پیشنیازی، شامل فعالیتهای اصلی:
 • پروژه اجرای ساختمان 1 طبقه مسکونی
  • مرحله آغازین
  • تجهیز کارگاه
  • خاکبرداری
  • فونداسیون
  • اسکلت بتن آرمه – ستون و سقف طبقات
   • اجرای ستون ها و سقف طبقه زیرزمین دوم
   • اجرای ستون ها و سقف طبقه زیرزمین اول
   • اجرای ستون ها و سقف طبقه همکف
   • اجرای ستون ها و سقف طبقه اول
  • سفت کاری
  • تاسیسات فاز اول
   • کف سازی
   • سقف کاذب
   • نازک کاری
   • نما
   • کاشی و سرامیک
  • تاسیسات فاز دوم
   • آسانسور
   • موتورخانه
   • نقاشی
  • مرحله پایانی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.