برنامه زمانبندی ساختمان اسکلت فلزی 6 طبقه – 12 ماهه (5طبقه + پارکینگ)

برنامه زمانبندی ساختمان اسکلت فلزی 6 طبقه – 12 ماهه (5طبقه + پارکینگ)

برنامه زمانبندی ساختمان اسکلت فلزی 6 طبقه - 12 ماهه (5طبقه + پارکینگ)
برنامه زمانبندی ساختمان اسکلت فلزی 6 طبقه – 12 ماهه (5طبقه + پارکینگ)

مدیریت مؤثر پروژه یک اصل کلیدی در هر پروژه مهندسی است. زمان بندی پروژه یکی از ابزار بسیار مهم است که در برنامه ریزی و پیگیری فعالیت های پروژه در طی یک بازه زمانی مشخص استفاده می شود. روش های  تعیین مسیر بحرانی سبب می شوند تا اعضای تیم پروژه بتوانند فعالیت هایی را که در مسیر بحرانی قرار دارند و نمی توان آن ها را به تأخیر انداخت، مگر اینکه کل پروژه با تأخیر روبرو شود، شناسایی کنند.
فعالیت هایی که در مسیر بحرانی قرار نگرفته اند را می توان در گروه فعالیت های شناور قرار داد.
نوع برنامه‌ی زمان‌بندی که توسط پیمانکار استفاده می‌شود، ممکن است در اسناد پیمان مشخص شده باشد و یا توسط خود پیمانکار انتخاب شود. نوع و شکل برنامه زمان‌بندی باید همچون یک ابزار ارتباطی خوب عمل کند و امکان مدیریت صحیح منابع را نیز فراهم آورد. بنابراین روشن بودن و درک برنامه‌ی زمان‌بندی توسط طرفین پیمان امری بحرانی محسوب می‌شود.

 • نوع فایل: MSP-PDF
 • تاریخ: شمسی
 • گانت‌چارت
 • مدت: 293
 • تعدادفعالیت: 158
 • زمانبندی – مسیر بحرانی – CPM – نمودار گانت
 • زبان: فارسی
 • محدوده زمانی: 93-94

 

 1. زمانبندی تفصیلی
 2. مسیر بحرانی
 3. نمودار شبکه CPM
 4. برنامه زمانبندی به همراه نمودار گانت چارت، مسیر بحرانی، ساختار شکست، روابط پیش نیازی شامل فعالیت های اصلی:
 • پروژه ساخت ساختمان 6 طبقه فلزی
  • اجرای فنداسیون
  • اجرای اسکلت فولادی
  • اجرای سقف تیرچه بلوک پارکینگ
  • اجرای سقف تیرچه بلوک طبقه 1
  • اجرای سقف تیرچه بلوک طبقه 2
  • اجرای سقف تیرچه بلوک 3
  • اجرای سقف تیرچه بلوک 4
  • اجرای سقف تیرچه بلوک 5
  • سفت کاری
   • اجرای دیوار چینی
   • سفت کاری پشت بام
  • سایر فعالیت ها  1
  • سایر فعالیت ها 2
  • سایر فعالیت ها 3
  • سایر فعالیت ها 4
  • سایر فعالیت ها 5

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.