پاورپوینت آشنایی با استان زنجان

پاورپوینت آشنایی با استان زنجان پاورپوینت آشنایی با استان زنجان مسگری از گذشته‌های دور در زنجان شغلی مرسوم بوده و ساخت انواع ظروف مسی در این استان انجام می‌شود. چاروق که نوعی پاپوش قدیمی است نیز در استان زنجان تولید می‌شود که انواع مختلفی دارد. علاوه بر این موارد قلم‌زنی، گلیم بافی، جاجیم بافی، سرمه‌دوزی… ادامه خواندن پاورپوینت آشنایی با استان زنجان

پاورپوینت آشنایی با استان زنجان

پاورپوینت آشنایی با استان زنجان پاورپوینت آشنایی با استان زنجان مسگری از گذشته‌های دور در زنجان شغلی مرسوم بوده و ساخت انواع ظروف مسی در این استان انجام می‌شود. چاروق که نوعی پاپوش قدیمی است نیز در استان زنجان تولید می‌شود که انواع مختلفی دارد. علاوه بر این موارد قلم‌زنی، گلیم بافی، جاجیم بافی، سرمه‌دوزی… ادامه خواندن پاورپوینت آشنایی با استان زنجان